"เราเอาใจใส่เสมือนคนในครอบครัว เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จในการศึกษา บริการด้วยใจ จาก Smart Globe Education"

สถาบันการศึกษาในจีน

Posted on: August 5th, 2014 by admin
  • SumoMe

โรงเรียนภาษา

SC Geos Language Plus

(Beijing / Shanghai)


วิทยาลัย/มหาวิทยาลัย

Dongbei University of Finance & Economics

(Through INTO)

China Ranking: 3rd in Finance & Economics

Nankai University

(Through INTO)

China Ranking: 10th (Netbig)

Asian Ranking: 62nd (QS 13/14)

Sino-British College, USST (SBC)

-The British University in Shanghai-