"เราเอาใจใส่เสมือนคนในครอบครัว เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จในการศึกษา บริการด้วยใจ จาก Smart Globe Education"

สถาบันการศึกษาในนิวซีแลนด์

Posted on: July 29th, 2013 by admin
  • SumoMe

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไปของประเทศนิวซีแลนด์


[ภูมิประเทศและที่ตั้ง]

ประเทศนิวซีแลนด์ตั้งอยู่บริเวณตอนใต้ของเส้นศูนย์สูตรโอบล้อมด้วยมหาสมุทรแปซิฟิกทางด้านตะวันออกและทะเลทัสมันด้านตะวันตก ลักษณะประเทศ เป็นหมู่เกาะประกอบด้วย เกาะใหญ่ 2 เกาะ และเกาะเล็กเกาะน้อยอีกจำนวน 1 เกาะ ที่เรารู้จักกันดีคือ เกาะเหนือ เกาะใต้ และเกาะเล็ก ตั้งอยู่ปลายสุดของเกาะใต้ชื่อ เกาะสจ็วต ถ้ามองดูแผนที่จะเห็นว่า นิวซีแลนด์อยู่ใกล้กับประเทศออสเตรเลีย ลักษณะเกาะมีรูปร่างแคบยาว ประกอบไปด้วยชายหาดมากมาย และทะเลเล็กๆ ที่เรียกว่า ฟยอร์ด

บางส่วนเป็นที่ราบอุดมสมบูรณ์ใช้เพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ มีบ่อน้ำร้อน ภูเขาไฟที่ดับแล้วและยังไม่ดับ บ่อโคลนเดือด บริเวณเทือกเขาสูงมีหิมะขาวปกคลุม พื้นที่ของประเทศนิวซีแลนด์โดยรวมประมาณ 268,680 ตารางกิโลเมตร ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าประเทศอังกฤษเพียงเล็กน้อย มีเมืองหลวงชื่อ เวลลิงตัน

[การค้นพบประเทศนิวซีแลนด์]

นักเดินเรือชาวดัชต์ชื่อ เอเบล ทัชแมน พบและตั้งชื่อประเทศนิวซีแลนด์ในปี ค.ศ. 1642 แต่นักล่าปลาวาฬและพ่อค้าเดินทางมายังประเทศนิวซีแลนด์หลังจากที่กัปตันเจมส์ คุก ได้ทำการสำรวจประเทศ
ชาวยุโรปเป็นชาติแรกที่เดินทางมาตั้งถิ่นฐานในต้นศตวรรษที่ 19 ที่ Bay of Islands และสร้างสถานที่เพื่อเผยแพร่ศาสนาคริสต์ขึ้นหลังจากมีการลงนาม สนธิสัญญา Waitangi ในปีค.ศ. 1840 ผู้คนจำนวนมากจึงอพยพไปตั้งถิ่นฐาน

[ประชากร]

ประเทศนิวซีแลนด์มีประชากร 4.25 ล้านคน ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเกาะเหนือ ประชากร 74 % สืบเชื้อสายมาจากชาวยุโรป เช่น อังกฤษ สก็อตแลนด์ ไอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ 15% เป็นชาวเผ่าเมารี 5% เป็นชาวโพลีนีเชียนจากเกาะต่างๆ 4% เป็นเชื้อสายจีน และ 1% เป็นเชื้อสายอินเดีย ที่เหลือเป็นชนชาติอื่นๆ ในช่วงที่ รัฐบาลสนับสนุนให้ผู้มีความรู้ความสามารถอพยพจากประเทศต่างๆเข้ามาตั้งถิ่นฐานในรัฐบาลได้ ปรากฏว่าชาวเอเซียและโพลีนีเซียนย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่ มากกว่าชนชาติอื่นๆ นิวซีแลนด์จึงเป็นสังคมที่ประกอบไปด้วยหลายชาติหลายภาษา ชาวนิวซีแลนด์เป็นชนชาติที่โปรดปรานการเล่นกีฬาทั้งกลางแจ้งและในร่ม กีฬาที่เป็นที่นิยมคือ รักบี้ ชาวนิวซีแลนด์เป็นคนรักธรรมชาติ และตื่นตัวในเรื่องสภาพแวดล้อม ถึงกับประกาศให้ประเทศนิวซีแลนด์เป็นเขตปลอดนิวเคลียร์ประเทศแรกในโลก

[ความปลอดภัย]

นิวซีแลนด์ ได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินค่อนข้างสูง เนื่องจากสภาพภูมิประเทศเป็นเกาะและอุดมสมบูรณ์มาก ประชาชน อยู่ดีกินดี รัฐบาลให้การดูแลเรื่องสวัสดิการต่างๆเป็นอย่างดี อาชญากรรมจึงมีน้อย นักเรียนไทยที่เคยไปศึกษาที่นิวซีแลนด์ มักจะพูดว่านิวซีแลนด์เป็น ประเทศเล็กๆที่ปลอดภัยมาก แต่เนื่องจากทุกแห่งก็มีทั้งคนดีและคนไม่ดีปะปนกัน นักศึกษาที่ไปเรียนจึงควรต้องระมัดระวังในเรื่องความปลอดภัยของตนเองในระดับหนึ่งโดยเฉพาะเมืองใหญ่

[ศาสนา]

ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ สำหรับศาสนาอื่น เช่น ยิว อิสลาม ฮินดู พุทธ จะมีศาสนสถานสำหรับบูชา และประกอบพิธีทางศาสนาตามเมืองใหญ่

[เวลา]

เวลาของนิวซีแลนด์เร็วกว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง ยกเว้นในช่วงเดือนตุลาคม ถึงเดือนมีนาคม ทางการจะหมุนเข็มนาฬิกาให้เร็วขึ้นอีก 1 ชั่วโมง เป็น 6 ชั่วโมง

[รัฐและเมืองที่น่ารู้จัก]

เกาะเหนือ

โอ๊คแลนด์ (Auckland) เป็นเมืองใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศและมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีประชากรประมาณ 1 ล้านคน เป็นศูนย์กลางธุรกิจและอุตสาหกรรม เป็นเมืองท่าที่สำคัญ และเป็นเมืองแห่งการแล่นเรือใบ

แฮมิลตัน (Hamilton) เป็นเมืองที่แม่น้ำไวกาโต้ซึ่งเป็นแม่น้ำยาวที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์ไหลผ่าน และเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยไวกาโต้

เวลลิงตัน (Wellington) เป็นเมืองหลวงของนิวซีแลนด์ เป็นเมืองท่าที่เชื่อมระหว่างเกาะเหนือและเกาะใต้ เมืองหลวงนี้มีสมญานามว่า Windy City เพราะมีกระแสลมแรงจากช่องแคบพัดผ่านเกาะเหนือ

ไคร้สท์เชิร์ช (Christchurch) เป็นเมืองใหญ่ที่สุดของเกาะใต้ มีประชากรอาศัยอยู่ราว 3 แสนคน เป็นเมืองอุทยานแบบอังกฤษ มีสวนดอกไม้สวยงามและได้รางวัลเป็นเมืองแห่งเทศกาล เหมาะแก่การท่องเที่ยวตลอดปี

ดูนีดีน (Dunidine) หรือ สก็อตแลนด์แห่งนิวซีแลนด์ ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะใต้ เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของนิวซีแลนด์ คือ มหาวิทยาลัยโอกาโต้ University of Ogato

[เศรษฐกิจและการปกครอง]

เศรษฐกิจ

ถึงแม้ว่าประชากรกว่า 80 เปอร์เซ็นต์อาศัยอยู่ในเมืองแต่ผลิตภัณท์ทางการเกษตรเป็นผลิตภัณท์พื้นฐานทางเศรษฐกิจและทำรายได้หลักในการส่งออก ให้กับประเทศ และเป็นสิ่งที่ไม่น่าแปลกใจเลยเพราะจำนวนแกะมีมากกว่าจำนวนประชากรประมาณ 25 ต่อ 1 ในขณะเดียวกัน การท่องเที่ยว ป่าไม้ ประมง และภาคอุตสาหกรรมได้เริ่มมีบทบาทสำคัญ เช่นกัน

การปกครอง

นิวซีแลนด์ปกครองประเทศแบบประชาธิปไตยตามระบบรัฐสภา กล่าวคือ ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกสมาชิกรัฐสภา และสมาชิกเลือกนายกรัฐมนตรี ตามลำดับ

[การแลกเปลี่ยนเงินตรา]

นิวซีแลนด์ใช้สกุลเงินเป็นดอลล่าร์และเซ็นต์ โดย 1 ดอลล่าร์นิวซีแลนด์ จะเท่ากับ 100 เซนต์ ธนบัตรแบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ NZ$5,NZ$10,NZ$20, NZ$50, NZ$100 และเหรียญแบ่งออกเป็น 6 ประเภท คือ 5เซนต์ 10เซนต์ 20เซนต์ 50เซนต์ NZ$1 / NZ$2

การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและธนาคาร

ธนาคารเปิดทำการตั้งแต่ 9.30น. ถึง 16.30น. ของวันจันทร์ถึงวันศุกร์

การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสามารถทำได้ที่สนามบินโอ๊คแลนด์ เวลลิงตัน และไคร้สท์เชิร์ช โรงแรม ธนาคาร และร้านค้าย่อยบางแห่ง ทั้งนี้รัฐบาล นิวซีแลนด์ไม่มีการจำกัดการนำเงินเข้าออกจากประเทศ

การชำระเงินด้วยบัตรเครดิตไม่ว่า MasterCard / Visa / American Express / Dinners Club / JCB / Bankcard Australia เป็นที่ยอมรับทั่วไปในนิวซีแลนด์

[บริการด้านการรักษาพยาบาล]

สถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนให้บริการการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพ แต่บุคคลที่ไม่ได้ถือสัญชาตินิวซีแลนด์จะไม่ได้รับการคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล ดังนั้นนักท่องเที่ยวและนักศึกษาต่างชาติควรทำประกันสุขภาพจากประเทศของตนเองหรือซื้อประกันสุขภาพได้ที่โรงแรม ร้านขายยา หรือจากสถาบันศึกษาที่ท่านจะเดินทางไปศึกษา

ร้านขายยาเปิดบริการตั้งแต่ 9.00-17.00น. หากท่านมีความต้องการยาในกรณีฉุกเฉิน สามารถหาร้านขายยาฉุกเฉินได้จากสมุดโทรศัพท์ท้องถิ่น

ในนิวซีแลนด์ไม่มีงูและสัตว์ป่ามีพิษ ยกเว้นแมงมุมมีพิษชื่อว่า Katipo

[บริการฉุกเฉิน]

สำหรับสถานีตำรวจ สถานีดับเพลิงและรถพยาบาลโทร 111 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

[ระบบสาธารณูปโภค]

ไฟฟ้า ใช้กระแสไฟฟ้า 230 โวลต์ AC 50 Hertz เป็นปลั๊กแบบ 3 ขา ดังนั้นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่นำไปจากประเทศไทยต้องใช้ Adapter Plugs
ประปา นิวซีแลนด์มีระบบประปาที่ดีเยี่ยม ทำให้ดื่มน้ำประปาจากก็อกน้ำได้อย่างปลอดภัย

[โทรศัพท์]

โทรศัพท์ภายในประเทศและระหว่างประเทศ สามารถต่อสายโดยตรงได้ หรือผ่านโอเปอเรเตอร์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถหาได้จากสมุดโทรศัพท์ท้อง ถิ่น
โทรศัพท์สาธารณะ ค่าบริการครั้งละ 20 เซนต์ สำหรับภายในประเทศ ใช้เหรียญ บัตรเครดิต บัตรโทรศัพท์ หาซื้อได้ในราคา NZ$5 ถึง NZ$50
โทรศัพท์บ้านหรือสถานที่ทำงาน การโทรออกภายในประเทศจากโทรศัพท์บ้านไม่มีค่าใช้จ่าย แต่การโทรออกภายในประเทศจากสถานที่ทำงาน คิดค่า บริการในอัตรา 4 เซนต์ต่อนาทีในช่วงเวลา 7.00-10.00น.

[การทำงาน Part-Time]

การทำงานระหว่างเรียน นักศึกษาต่างชาติสามารถทำงานล่วงเวลาได้ สัปดาห์ละไม่เกิน 20 ชั่วโมงโดยต้องมีผลสอบ IELTS อย่างต่ำ 5.5

[การประกันสุขภาพ]

เนื่องจากค่ารักษาพยาบาลที่ประเทศนิวซีแลนด์ค่อนข้างสูง นักเรียนนักศึกษาทุกคนควรทำประกันสุขภาพในขณะศึกษาอยู่ที่นิวซีแลนด์ การประกันสุขภาพสามารถทำได้ก่อนการเดินทางซึ่งการคุ้มครองจะเริ่มตั้งแต่วันออกเดินทาง หากนักศึกษาไม่สะดวกที่จะทำประกันก่อนการเดินทาง เมื่อเดินทางไปถึงควรรีบทำประกันทันที โดยขอคำแนะนำและความช่วยเหลือจากสถานศึกษาที่ศึกษาอยู่ก็ได้ นักศึกษาที่พักในนิวซีแลนด์เกิน 2 ปี จะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ถ้าเข้ารักษาในโรงพยาบาลของรัฐ

[บริการไปรษณีย์]

ที่ทำการไปรษณีย์เปิดทำการปรกติในวันจันทร์ถึงศุกร์ ตั้งแต่ 9.00-17.00น. และบางร้านค้าก็มีบริการการจัดส่งไปรษณีย์

 

——————————————————————————————————————–

 

ระบบการศึกษา


ระบบการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์ แบ่งออกได้ดังนี้

[ระดับอุดมศึกษา]

ระดับมหาวิทยลัย

การศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในประเทศนิวซีแลนด์นั้นมีทั้งระดับปริญญาตรีและหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ปริญญาโทและปริญญาเอก โดยมีทั้งการเรียนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน และการคิดหัวข้อการวิจัยด้วยตนเอง ปีการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์นั้นเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤศจิกายน บางราย วิชาอาจเริ่มเดือนมกราคมหรือกรกฎาคม

Institute of Technology and Polytechnic

นิวซีแลนด์โพลีเทคนิคอยู่ภายใต้กฏกระทรวงศึกษาธิการปี 1998 เฉกเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยต่างๆ วิทยาลัยการศึกษา และระบบการศึกษา Wananga หลักสูตรภาษาชนเผ่าพื้นเมือง Maori ประเทศนิวซีแลนด์มีจำนวนสถาบันเทคโนโลยีหรือโพลีเทคนิคทั้งสิ้นจำนวน 22 แห่งภายใต้การดูแลของรัฐบาล ระยะการเปิดภาคการศึกษาของสถาบันเหล่านี้ ใช้ระบบเดียวกับมหาวิทยาลัยต่างๆในนิวซีแลนด์ โดยมีทั้งระดับอาชีวศึกษาและสถาบันพัฒนาฝีมือ ตั้งแต่หลักสูตรประกาศนียบัตรจนถึงระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก วิทยาลัยโพลีเทคนิคยังมีหลักสูตรเต็มเวลาและหลักสูตรระยะสั้นนอกเวลา สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนหลักสูตรเหล่านี้ได้ตลอดทั้งปี

สถาบันระดับอุดมศึกษาและสถานฝึกอบรมภาคเอกชน

จะเห็นได้ว่าสถาบันการศึกษาเหล่านี้ ส่งผลต่อการเจริญเติบโตที่เพิ่มขึ้นพร้อมกับทางเลือกต่างๆในการศึกษาต่อ อาทิเช่น หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ อนุปริญญา และปริญญาทางสาขา วิชาศิลปะ อุตสาหกรรมการบริการ คอมพิวเตอร์ศึกษา เลขานุการ การจัดการ เชิงคุณภาพ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานประกอบการดังกล่าว ทั้ง 800 แห่งได้รับการขึ้นทะเบียนกับ New Zealand Qualifications Authority หรือ NZQA ทั้งนี้หนึ่งในสี่ของสถานศึกษาเหล่านี้บริหารงานโดยชนพื้นเมืองเมารี

หลักสูตรการฝึกอบรมครู

ประเทศนิวซีแลนด์ได้รับการยอมรับในระดับสากลว่ามีมาตรฐานการศึกษาที่ดีเยี่ยม อีกทั้งเป็นผู้ผลิตคณาจารย์ที่มีคุณภาพ โดยรัฐบาลได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานแก่ 6 สถาบันที่ผลิตบุคคลากรครู ซึ่งในจำนวนนี้มี 2 สถาบันที่อยู่ภายใต้การดูแลของมหาวิทยาลัย และอีก 4 สถาบัน ได้มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยท้องถิ่น ทั้งนี้หลักสูตรดังกล่าวมีการผลิตบุคลากรครูทั้งสำหรับเด็กเล็ก อนุบาล ประถม มัธยม อุดมศึกษา และระดับสูง

Wannanga

เป็นคำที่ชาวเมารีใช้สำหรับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และการศึกษาขั้นสูงที่เกี่ยวกับประเพณีและวัฒนธรรมของชาวเมารีโดยหลักสูตรดังกล่าวจะใช้ภาษาเมารีเป็นหลักในการดำเนินการเรียนการสอน

[สถาบันสอนภาษาอังกฤษ]

โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษของเอกชนได้จัดหาหลักสูตรภาษาอังกฤษต่างๆสำหรับคนทุกเพศทุกวัย อาทิ หลักสูตรการผจญภัย หลักสูตรสำหรับธุรกิจ และหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับระดับอุดมศึกษา เป็นต้น ทั้งนี้สำหรับหลักสูตรการผจญภัยนั้น ผู้เรียนจะได้รับการฝึกฝนภาษาอังกฤษพร้อมกับการทำกิจกรรมต่างๆเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้มากขึ้น ส่วนหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ และภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมทางการศึกษานั้น มีทั้งหลักสูตร TOEFL และ IELTS โดยสถาบันภาษาส่วนใหญ่ยังมีหลักสูตรการเตรียมพร้อมสำหรับการศึกษาต่อในระดับต่างๆอีกมากมาย

[โรงเรียนในประเทศนิวซีแลนด์]

โรงเรียนต่างๆในประเทศนิวซีแลนด์สามารถแบ่งการศึกษาออกเป็น 6 ปี ประกอบด้วยระดับประถมศึกษา (6 ปี) ระดับมัธยมศึกษา (5 ปี) สำหรับนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไป และมีหลักสูตรเต็มเวลาสำหรับนักเรียนอายุตั้งแต่ 6 ปีถึง 16 ปี ทั้งนี้โรงเรียนเหล่านั้นจะมีทั้งโรงเรียนรัฐบาลที่ได้รับการสนับสนุน งบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการ และโรงเรียนเอกชน

[โรงเรียนรัฐบาล]

โรงเรียนรัฐบาลได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลนิวซีแลนด์ซึ่ง ส่วนใหญ่เป็นเป็นแบบไป-กลับ

[โรงเรียนเอกชน]

โรงเรียนเอกชนหลายแห่งในนิวซีแลนด์มีระบบการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่กำหนดเหมือนกันทั้งประเทศ ซึ่งมีทั้งโรงเรียนเอกชนสำหรับชายล้วน, โรงเรียนสำหรับหญิงล้วน, โรงเรียนสอนปรัชญา และโรงเรียนสอนศาสนาอีกด้วย

 

——————————————————————————————————————–

 

VISA


[ประเภทของวีซ่า]

วีซ่าท่องเที่ยว / วีซ่าธุรกิจ / วีซ่าเยี่ยมเยือน

เป็นวีซ่าสำหรับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศนิวซีแลนด์เพื่อท่องเที่ยว เพื่อกิจกรรมทางด้านธุรกิจ เยี่ยมเพื่อนเยี่ยมครอบครัวหรือญาติพี่น้องใน นิวซีแลนด์และรวมถึงผู้ที่ต้องการเรียนหลักสูตรระยะสั้นไม่เกิน 3 เดือนใน นิวซีแลนด์ด้วย

วีซ่านักเรียน

เป็นวีซ่าสำหรับผู้ที่ประสงค์จะศึกษาต่อในประเทศนิวซีแลนด์ในหลักสูตรแบบ เต็มเวลา โดยมีเวลาเรียนนานเกินกว่า 3 เดือนขึ้นไป

วีซ่าประเภทท่องเที่ยวและทำงาน

เป็นวีซ่าสำหรับเยาวชนไทยอายุระหว่าง 18-30 ปี ซึ่งเป็นโครงการที่ผู้ขอวีซ่า สามารถที่จะเดินทางไปศึกษา ท่องเที่ยว และทำงานได้เป็นการชั่วคราวในขณะ อยู่ที่นิวซีแลนด์ วัตถุประสงค์หลักของโครงการได้เรียนรู้และเข้าใจในวัฒนธรรม นิวซีแลนด์ ได้ฝึกการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในต่างประเทศได้ฝึกฝนการใช้ภาษา อังกฤษ ได้ลองทำงานในต่างประเทศ

วีซ่าผู้ปกครองนักเรียน

เป็นวีซ่าสำหรับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศนิวซีแลนด์ เพื่อทำหน้าที่เป็น ผู้ปกครองให้กับเด็ก เด็กที่อายุไม่ถึง 13 ปีบริบูรณ์ ซึ่งไปศึกษาที่นิวซีแลนด์ ในระดับเกรด 1-8 ในสถาบัน Private Training

[เอกสารที่ใช้ยื่นวีซ่า]

ขอวีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าเยี่ยมเยือน มีเอกสารดังนี้

1.หนังสือเดินทางตัวจริงพร้อมสำเนา

2.สำเนาเอกสารสวนตัว เช่น สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

3.รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2รูป

4.หลักฐานการทำงาน

5.หลักฐานการศึกษา

6.หลักฐานทางการเงิน Statement ย้อนหลัง 6 เดือน ครอบคลุมค่าใช้จ่าย ระหว่างการเดินทาง 1,000 เหรียญนิวซีแลนด์ต่อเดือน

7.หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบิน

8.แบบฟอร์มการยื่นขอวีซ่า

9.แบบฟอร์ม Sponsorship form for Temporary Entry ที่ไดกรอกรายละเอียด พร้อมทั้งได้รับการรับรองจากกองตรวจคนเข้าเมือง ที่ประเทศนิวซีแลนด์แล้ว

10.ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่องเที่ยว

11.กรณีต้องการสมัครแบบครอบครัว เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติม มีดังนี้

11.1ใบทะเบียนสมรส ใบสูติบัตรของบุตร ตัวจริงพร้อมสำเนา

11.2ถ้าเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปี เดินทางลำพังหรือไม่ได้เดินทางพร้อมบิดามารดา จะต้องมีหนังสือแสดงความยินยอมจากบิดาและมารดาอนุญาตให้บุตรเดินทางได้

11.3ใบตรวจวัณโรค กรณีต้องการอาศัยอยู่ในประเทศนานกว่า 6 เดือน ใบตรวจสุขภาพมีอายุไม่เกิน 3 เดือน

 

เงื่อนไขเบื้องต้นของวีซ่าท่องเที่ยว

-ต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวหรือเยี่ยมเยือนเป็นการชั่วคราว หรือมีกิจกรรมทางธุรกิจ

-อาศัยอยู่ในประเทศได้ตามระยะเวลาที่วีซ่าระบุเท่านั้น

-ไม่เคยมีประวัติ หรือต้องคดีร้ายแรงมาก่อน

-ไม่สามารถทำงานได้

-เรียนในหลักสูตรระยะสั้นได้ไม่เกิน 3 เดือน

 

[การขอวีซ่านักเรียนนิวซีแลนด์]

1.หนังสือเดินทางตัวจริงพร้อมสำเนาที่ได้รับการรับรองสำเนาถูกต้อง

2.สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

3.รูปถ่ายสีขนาด2นิ้ว2รูป

4.หลักฐานการศึกษา

5.หลักฐานการทำงาน

6.หลักฐานทางการเงิน Bank Statement ย้อนหลัง 6 เดือน

7.หนังสือรับรองเรื่องที่พักในนิวซีแลนด์

8.แบบฟอร์มใบรับรองสถานภาพทางการเงิน Financial Undertaking for a student

10.ค่าธรรมเนียมวีซ่านิวซีแลนด์ สั่งจ่ายสถานฑูตนิวซีแลนด์สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

11.หนังสือตอบรับการเข้าเรียนจากสถานศึกษาที่ระบุหลักสูตร ระยะเวลาเรียน วันเปิดเทอม และวันสุดท้ายของการเรียนพร้อมใบเสร็จจากสถานศึกษา

12.ถ้าเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปีเดินทางโดยลำพังหรือไม่ได้เดินทางกับบิดามารดา จะต้องมีหนังสือแสดงความยินยอมจากบิดามารดาอนุญาตให้บุตรเดินทางได้ พร้อมทั้งสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด

13.สำหรับผู้สมัครที่อายุ 17 ปีขึ้นไปและต้องการศึกษาต่อที่นิวซีแลนด์เป็นเวลา 2 ปีขึ้นไปจะต้องยื่นรายงานการสอบประวัติอาชญากรรมที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน

14.ใบตรวจวัณโรค กรณีที่ต้องอาศัยอยู่นานเกินกว่า 6 เดือน ใบตรวจมีอายุไม่เกิน 3 เดือน

15.กรณีที่มีผู้สนับสนุนหรือผู้ค้ำประกัน

-Statement ย้อนหลัง 6 เดือนของผู้ค้ำประกัน ที่แสดงให้เห็นว่าผู้ค้ำประกัน สามารถดูแลค่าใช้จ่ายของผู้สมัครได้ พร้อมจดหมายรับรองสภาพการทำงาน ของผู้ค้ำประกันระบุถึงรายได้ต่อปี รวมถึงโบนัส ตำแหน่ง อายุการทำงาน จดหมายนี้จะต้องออกโดยผุ้มีอำนาจ หรือฝ่ายบุคคลของบริษัท / หน่วยงาน / ห้างร้านเท่านั้น / ถ้าหากผู้ค้ำประกันเป็นเจ้าของกิจการ / บริษัท / ห้างร้าน จะต้องมีหนังสือรับรองบริษัทหรือหลักฐาน การจดทะเบียนที่สามารถพิสูจน์ได้ว่า เป็นเจ้าของกิจการ พร้อมทั้งหลักฐานการเงินของบริษัท ซึ่งได้แก่ บัญชีเงินฝากของกิจการ / บริษัท / ห้างร้านนั้นๆ

 

เงื่อนไขเบื้องต้นของวีซ่านักเรียน

-ต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาอย่างแท้จริง

-ลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลา แต่มีข้อยกเว้นในบางหลักสูตรที่นักเรียนสามารถ เรียนแบบไม่เต็มเวลาได้

-อาศัยอยู่ประเทศชั่วคราวเพื่อการศึกษาตามระยะเวลาของวีซ่าเท่านั้น

-ผ่านการตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลที่ทางสถานฑูตกำหนดไว้

-หากต้องการทำงานจะต้องผ่านเกณท์ที่สถานฑูตกำหนดไว้ และขอเปลี่ยนเงื่อนไขของวีซ่าก่อน ซึ่งสามารถทำงานระหว่างเรียนได้ 20 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์

-ไม่เคยต้องประวัติหรือคดีร้ายแรงมาก่อน

 

[หลักฐานในการทำวีซ่าผู้ปกครองนักเรียน]

1.สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองอย่างละ 1 ชุด

2.หลักฐานทางการงาน

2.1หนังสือจดทะเบียนการค้า/บริษัท/ทะเบียนการค้า ในกรณีที่ทำธุรกิจของตัวเอง

2.2หนังสือรับรองการทำงานจากที่ทำงานในกรณีที่ทำงานประจำ

3.แบบฟอร์ม Financial Undertaking Form ขอได้จากสถานฑูตที่กรอกเรียบร้อยแล้ว

4.สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน โดยต้องใช้ประกอบแบบฟอร์มในข้อ 3 ที่จะแสดงถึงหลักฐานการเงินสำหรับใช้จ่ายระหว่างพำนักอยู่ในนิวซีแลนด์ โดยปรกติจะแสดงจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า NZ$ 10,000 ต่อการเรียน 1 ปี


สถาบันภาษา

ACG English School

(Auckland)

Christchurch Polytechnic Institute of Technology (CPIT)

(Christchurch)

Embassy English

(Auckland)

Evakona Education

(Thames / Whitianga)

 

LSI Auckland

Queens Academic Group

(Auckland)

 

โรงเรียนประถม/มัธยม

 

โรงเรียนในเครือ ACG

Academic Colleges Group

 

โรงเรียนประถม/มัธยม

ACG Parnell College (Co-ed)

ACG Senior College (Co-ed)
 ACG Strathallan (Co-ed)
ACG Sunderland (Co-ed)
Auckland Grammar School (Boys School)
Chilton Saint James School (Girls School)
St John’s College (Boys School)

 

วิทยาลัย/มหาวิทยาลัย

ACG New Zealand International College

(Entry to The University of Auckland)

ACG Norton College(Entry to AUT)

Christchurch Polytechnic Institute of Technology (CPIT)

(Christchurch)

New Zealand Career College(Auckland / Wellington / Christchurch)
NZMA(Auckland / Waikato)
New Zealand School of Tourism(Auckland / Christchurch / Dunedin / Hamilton / Rotorua / Wellington)

Queens Academic Group

(Auckland)

Yoobee School of Design(Auckland / Wellington / Christchurch)