"เราเอาใจใส่เสมือนคนในครอบครัว เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จในการศึกษา บริการด้วยใจ จาก Smart Globe Education"

สถาบันการศึกษาในฮอลแลนด์

Posted on: August 5th, 2014 by admin
  • SumoMe

วิทยาลัย/มหาวิทยาลัย

University of Amsterdam

(Through CEG)

World Ranking: 50th (QS 14/15)

University of Groningen

(Through ISC)

World Ranking: 90th (QS 14/15)

The Hague University of Applied Sciences

(Through ISC)

Hanze University of Applied Sciences

(Through ISC)

Nyenrode New Business School

(Through ISC)

University of Twente

(Through ISC)

World Ranking: 212th (THE 14/15)

VU University Amsterdam

(Through ISC)

World Ranking: 136th (THE 14/15)

Wageningen University

(Through ISC)

World Ranking: 73rd (THE 14/15)