"เราเอาใจใส่เสมือนคนในครอบครัว เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จในการศึกษา บริการด้วยใจ จาก Smart Globe Education"

สถาบันการศึกษาในแคนาดา

Posted on: November 12th, 2013 by admin
  • SumoMe

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไปของประเทศแคนาดา

 

 

[ข้อมูลทั่วไปประเทศแคนาดา]

ประวัติศาสตร์ ชนพื้นเมืองกลุ่มแรกที่อาศัยอยู่ในแคนาดา คือชนชาติอะบอริจิน ผู้ซึ่งเชื่อกันว่าอพยพมาจากทวีปเอเชีย โดยจุดเชื่อมทางพื้นดินระหว่างไซบีเรีย กับอลาสก้าเมื่อหลายพันปีที่ผ่านมา เมื่อสี่ร้อยปีที่แล้วมีนักเดินทางจากประเทศ ฝรั่งเศสและอังกฤษได้เริ่มสำรวจ ประเทศนี้ การตั้งรกรากโดยถาวรของชนชาติ จากสองประเทศนี้ จึงเริ่มขึ้นในช่วงคริสตศักราชที่ 16 จวบจนถึงสงครามโลกที่ 2 ผู้อพยพส่วนใหญ่มาจากเกาะอังกฤษหรือยุโรปตะวันอก อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ปี 1945 วัฒนธรรมแคนาดาได้เพิ่มความหลากหลายขึ้น จากการเพิ่มจำนวนของ ชาวยุโรปตอนใต้ ชาวเอเชีย ชาวลาตินอเมริกา และชาวเกาะคาริบเบียน โดยผู้ที่ อพยพส่วนใหญ่มาจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

 

ณ วันนี้ แคนาดา ประกอบด้วย 10 มณฑล 3 เทอร์ริทอรี ซึ่งประชากรโดยส่วนใหญ่ เป็ยนชาวแคนาดาที่สืบเชื้อสายมาจากทุกๆที่ทัวโลก การสำรวจประชากรครั้ง ล่าสุดพบว่าชาวแคนาดามากกว่า 11ล้านคนหรือคิดเป็นร้อยละ 42 ของประชากร แสดงหลักฐานว่ามีถิ่นฐานเดิมมาจากประเทศต่างๆที่ไม่ใช่จากอังกฤษหรือ ฝรั่งเศส

 

[สภาพภูมิอากาศ]

สภาพภูมิอากาศของแคนาดามีความหลากหลายตั้งแต่ขั้วโลกเหนือที่หนาวเย็น เป็นน้ำแข็งที่เส้นรุ้ง 70 ไปจนถึงแนวป่าอันเขียวขจีของแถบชายฝั่งตะวันตกของ บริติชโคลัมเบีย อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปแล้ว แคนาดามีฤดูกาลที่แตกต่างกัน อย่างชัดเจน 4 ฤดู โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในแถบภูมิภาคใกล้ชายแดนสหรัฐอเมริกา ที่มีผู้คนอยู่อย่างหนาแน่น อุณหภูมิในช่วงกลางวันของฤดูร้อนอยู่ในช่วง 35 องศา หรือร้อนกว่านั้น ในขณะที่อุณหภูมิต่ำสุดในฤดูหนาวอาจติดลบถึง 25 องศา สำหรับอุณหภูมิในช่วงฤดูใบไม้ผลิและใบไม้ร่วงจะอยู่ในระดับปานกลาง หลายปี ที่ผ่านมา ชาวแคนาดาได้ปรับตัวอย่างมากให้เหมาะสมกับช่วงเวลาที่มีสภาพ อากาศอันหนาวเหน็บ โดยการติดตั้งเครื่องทำความร้อนในที่อยู่อาศัยและยาน พาหนะ รวมถึงระบบขนส่งมวลชน ที่มีการติดตั้งระบบความร้อนเช่นเดียวกับ ที่ทางเดินระหว่างอาคารในสถานศึกษา

 

[ เมืองหลวง]

เมืองออตตาวา มณฑลออนตาริโอ

 

 

[รูปแบบการปกครอง]

แบบสหพันธรัฐประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา และเป็นระบอบกษัตริย์ภายใต้ รัฐธรรมนูญ แคนาดาจัดเป็นสหพัธรัฐ ซึ่งหมายความว่า อำนาจการบริหาร จะมีการจัดสรรให้รัฐบาลท้องถิ่นของแต่ละมณฑลและเขตปกครอง สามารถ ปกครองตนเองได้

 

[ผู้นำรัฐบาล]

นายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคณะรัฐบาล โดยสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่ 2 ซึ่งเป็นองค์ประมุขทรงแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการเป็นผู้แทนพระองค์

 

[สัญลักษณ์ของประเทศ]

ใบเมเปิล

 

[ ประชากร]

ในปี พ.ศ.2549 แคนาดาประเมินว่ามีจำนวนประชากรเกินกว่า 32.6 ล้านคน แต่อย่างไรก็ตาม ชาวแคนาดาได้อาศัยอยู่กระจายกันทั่วไปในภูมิประเทศที่ กว้างใหญ่ จึงทำให้แคนาดาเป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราความหนาแน่นของ ประชากรน้อยที่สุด คือเฉลี่ยเพียง 3.1 คนต่อตารางกิโลเมตร

[ สกุลเงินและมาตรการวัด]

แคนาดาใช้ระบบเมตริกเป็นมาตรฐานในการวัดหน่วยสกุลเงินที่ใช้เป็นดอลล่าร์ ซึ่งเท่ากับ 100 เซนต์ สำหรับธนบัตรที่ใช้ทั่วกันในแคนาดาได้แก่ ธนบัตรเงิน มูลค่า$5,$10,$20,$50 และ $100 เป็นหลัก ส่วนเหรียญจะมีค่าเท่ากับ 1 เซนต์ 5 เซนต์ 10 เซนต์ 25 เซนต์ 1 ลูนนี่ 2 ลูนนี่ เหรียญราคา 1 และ 2 ดอลล่าร์ ออกใช้ เมื่อกว่า 10 ปีก่อนและยังคงมีธนบัตรราคา 1 และ 2 ดอลล่าร์ แคนาดาหมุนเวียน อยู่และสามารถชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย ธนบัตรของแคนาดาจะมีเครื่องหมาย แสดงชัดเจนและแต่ละใบหลักๆจะมีสีที่แตกต่างกัน

 

 

[สาเหตุว่าทำไมต้องเรียนต่อประเทศแคนาดา]

แคนาดาเป็นประเทศที่มีคุณภาพการศึกษาสูง ประเทศแคนาดาให้ความสำคัญ ต่อการศึกษามาก และมีสถานศึกษาชั้น 1 แคนาดาใช้จ่ายเงินต่อคนในด้านการ ศึกษามากกว่าประเทศอื่นๆในกลุ่ม G-8 และเป็นประเทศอันดับที่ 3 ที่เป็นสมาชิก ขององค์กรความร่วมมือทางเศรษฐกิจและพัฒนาหรือ โออีซีดี ปริญญาใน มหาวิทยาลัยในแคนาดาเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับสากล และนักศึกษา ต่างชาติที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยของแคนาดา มักจะประสบความสำเร็จ และความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน

 

[จัดเป็นประเทศอันดับหนึ่งของโลก]

แคนาดาจัดอยู่ในอันดับ ท็อปเท็น ของประเทศที่น่าอยู่ที่สุดของโลกตั้งแต่ปี 1994 จากสหประชาชาติและหน่วยงานข้อมูลเศรษฐกิจ ในการสำรวจนี้ แคนาดา ได้คะแนนสูงด้านการศึกษา ประชากรอายุยืน เนื่องจากประกันสุขภาพชนิดครบ วงจร และอาชญากรรมที่น้อยมาก นอกจากนี้เมืองใหญ่ที่สุดของแคนาดา- แวนคูเวอร์ โตรอนโต และมอนทรีออลได้รับการจัดเป็นเมืองระดับโลกในการ อาศัยและทำงานเนื่องจากความสะอาดและความปลอดภัย และกิจกรรม วัฒนธรรมและชีวิตรื่นรมย์

 

[ประเทศแห่งเทคโนโลยีชั้นสูง]

แคนาดา เป็นผู้นำทางด้านต่างชาติในด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสาร สนเทศ มีการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว และมีชื่อเสียง ทั่วโลกในด้านต่างๆ เช่น โทรคมนาคม การคมนาคม วิศวกรรม โดยเฉพาะ อย่างยิ่งในด้านการบิน การคมนาคมชุมชน ไมโครอีเล็คทรอยนิกส์ อุปกรณ์การแพทย์ ซอฟท์แวร์ระดับสูง กระแสไฟฟ้าพลังน้ำ และพลังงานนิวเคลียร์ เลเซอร์ และออฟโตอิเล็คทริกส์ เทคโนโลยีชีวภาพ กระบวนการผลิตอาหารและ เครื่องดื่ม วิทยาศาสตร์กายภาพ และอุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อมทางทะเล

 

จุดเด่นของอุตสาหกรรมการโทรคมนาคม ประกอบด้วย เคเบิล เทเลโกล็บ แคนแทท 3 ซึ่งเป็นชนิดเดียวของโลกที่รองรับการสื่อสารความเร็วสูง มัลติมีเดียข้ามสมุทร แคนาดาเป็นประเทศแรกๆที่รู้ความต้องการ เชื่อมโรงเรียน และห้องสมุดกับอินเทอร์เน็ตและโปรแกรมเน็ตของโรงเรียนได้รับการยอมรับ ทั่วโลก แคนาดาเป็นประเทศแรกของโลกที่เชื่อมโรงเรียนและห้องสมุดกับถนน แห่งข้อมูล

 

[เป็นประเทศที่ใช้ 2 ภาษา]

แคนาดา เป็นประเทศที่มีภาษาราชการสองภาษาคือภาษาอังกฤษและฝรั่งเศส ประชากรส่วนใหญ่ของแคนาดาที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสอาศัยอยู่ควิเบค ซึ่งตั้งอยู่ทาง ตะวันออกของประเทศ แต่ชุมชนที่ใช้ภาษาฝร่งเศสก็มีอยู่ทั่วไปในประเทศ

 

——————————————————————————————————————–

 

ระบบการศึกษา

 

 

[โรงเรียนภาษา]

-นักเรียนไทยสามารถไปเรียนที่ประเทศแคนาดา และเลือกเรียนได้ถึง 2 ภาษา คือ อังกฤษและฝรั่งเศส ภาษาอังกฤษที่ได้จะเป็นสำเนียงที่แท้จริงของอเมริกาเหนือ ไม่เพี้ยน และเหมาะกับเยาวชนไทยในยุคโลกาภิวัฒน์เป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็น ที่ยอมรับทั่วโลก เพราะสำเนียงที่เป็นกลางเข้าใจง่าย สำหรับภาษาฝรั่งเศสนั้น ก็เป็นสำเนียงเดียวกับที่ใช้ในยุโรป

-สามารถเลือกเรียนได้ทั้งที่ศูนย์ภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัยต่างๆหรือสถาบัน เอกชนที่มีชื่อเสียงมากมาย

-มีคอร์สให้เลือกทั้งที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ธุรกิจ หรือเพื่อวัตุประสงค์ของการ ศึกษาต่อทุกระดับชั้น

-มีคอร์สให้เลือกตั้งแต่ระยะสั้นถึงระยะยาว ตั้งแต่ 1 เดือนถึง 1 ปี ค่าเล่าเรียน และค่ากินอยู่โดยประมาณเดือนละ 75,000บาท ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือเอกชน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาของการเรียน และมณฑลที่นักเรียนศึกษาอยู่ด้วย

-สำหรับนักเรียนไทยที่ไม่ได้จบจากโรงเรียนนานาชาติ จำเป็นอย่างยิ่งที่ควรจะ เรียน ESL ตามสถาบันต่างๆทั้งรัฐบาลและเอกชน เพื่อที่จะเพิ่มพูนทักษะในแง่ Conversation / Listening สำหรับการฟัง Lecture ในชั้นเรียน ในการศึกษา ต่อที่ประเทศแคนาดาในระดับอุดมศึกษา

-สำหรับผู้สนใจการทดสอบภาษาังกฤษ CAEL test ของประเทศแคนาดา ซึ่งเป็นที่ยอมรับกว่า 80% ของมหวิทยาลัยในแคนาดา และเมื่อสอบ CAEL test แล้วไม่ต้องสอบ TOEFL / IELTS เพื่อการวัดผลภาษาอังกฤษ

[การศึกษาในวิทยาลัย]

-หลักสูตรเป็นไปตามกระแสแรงงานในสถาบันการศึกษาที่ให้วามรู้เชิงวิชาการ เพื่อการตอบสนองต่อนโยบายเศรษฐกิจของชาติมีการเปลี่ยนแปลงสม่ำเสมอไม่ เคยหยุดนิ่ง

-อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลจากหน่วยงานของรัฐบาลเพื่อรักษามาตรฐานของ หลักสูตรและคุณภาพของวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือเอกชน

-ปีการศึกษาตั้งแต่เดือนกันยายนถึงเมษายนแบ่งเป็น 2 ภาค ภาคต้นเริ่มเดือน กันยายน ภาคปลายเริ่มเดือนมกราคม และช่วงเทอมภาคฤดูร้อน เดือนพฤษภาคม ถึงสิงหาคม

-นักศึกษาสามารถเรียนปีแรกหรือปีที่สองในวิทยาลัยเพื่อย้ายไปต่อมหาวิทยลัย ในปีถัดไปได้หลายแห่ง นักศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตร 1 ปี หรือวุฒิบัตร 2 ปี ในหลายสาขาให้เลือก ซึ่งคอร์สเรียนสามารถย้ายไปเพื่อจบมหาวิทยาลัยได้ เป็นทางเลือกที่ดีอย่างหนึ่งของนักศึกษาไทยที่จะเรียนระดับปริญญาตรี เพราะจะ ได้เรียนในชั้นเรียนที่อาจารย์ดูแลได้ทั่วถึง ไม่ใหญ่โตเหมือนกับในมหาวิทยาลัย

-วิทยาลัยเทคนิคหรืออาชีวะก็เป็นที่น่าสนใจ เพราะเตรียมความพร้อมสู่ตลาด แรงงาน

[หลักเกณท์การรับสมัคร]

-จบ ม.6 ด้วยคะแนน 70 % ขึ้นไปในวิชาหลัก ระบบประเทสอังกฤษต้องผ่าน 5 วิชาหลัก และ 2 ใน 5 ต้องเป็นระดับสูง หรือ 4 ใน 5 ต้องเป็นระดับย่อยสูง เกรดอย่างต่ำ B ระบบ IB

-จบวุฒิบัตร IB ด้วยคะแนนที่พอใจ 28-34 หรือประกาศนียบัตรIB ที่เทียบเท่า เกรด 12 หรือ ม.6

-สำหรับเกณท์ภาษาอังกฤษTOELE 550ขึึ้นไป IELTS 5.5 / CAEL 60-69 สำหรับภาษาอังกฤษสามารถเข้าไปเรียนคอร์สภาษาอังกฤษที่สถาบันต่างๆ จัดไว้ให้เพื่อเพิ่มพูนทักษะก่อนที่จะเข้าเรียนได้

-มีวิทยาลัยหลายแห่งที่มีหลักสูตรปริญญาตรี / อนุปริญญาตรี และหลักสูตร วุฒิบัตรระดับสูงกว่าปริญญาตรีด้วย สำหรับระดับนี้เกรดภาษาอังกฤษก็จะต้อง ได้คะแนนสูงขึ้นด้วย

-ค่าเล่าเรียน + ค่ากินอยู่โดยประมาณปีละ 750,000บาท

[การศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย]

-นอกจากปริญญาตรี โท เอก และอนุปริญญาแล้ว ยังมีโปรแกรมวุฒิบัตรและ ประกาศนียบัตร ซึ่งจะต้องจบปริญญาตรีก่อนและใช้เวลา 1-2 ปี

-ปีการศึกษาของมหาวิทยาลัยจะเป็นระบบ 2 หรือ 3 เทอมก็ได้ เริ่มตั้งแต่ เดือนกันยยนถึงพฤษภาคม ถ้า 3 เทอมจะรวมภาคฤดูร้อน ช่วงเดือนพฤษภาคม ถึงสิงหาคม ไปด้วยแทนที่จะเป็นเทอมซัมเมอร์

[หลักเกณท์การับสมัครระดับปริญญาโท]

-ส่วนใหญ่ต้องการผลการเรียน GPA 3.0 ขึ้นไปในสองปีสุดท้าย และ TOEFL 550-600 ส่วนใหญ่จะ 580 หรือ IELTS 6.5-7.0 หรือ CAEL 70ขึ้นไป

-มีมหาวิทยาลัยในแคนาดาเกือบ 100 แห่งเป็นของรัฐบาลแทบทั้งหมด จึงรับ ประกันในคุณภาพที่เยี่ยมยอดและมีมหาวิทยาลัยเอกชนอยู่ไม่ถึง 10 แห่ง

-วิทยาลัยมหาวิทยาลัย เป็นการผสมผสานระหว่างมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย ไว้ด้วยกัน หลักสูตรระดับปริญญาตรี อนุปริญญาและประกาศนียบัตร บางแห่งจะมี หลักสูตรพิเศษ ในระดับปริญญาโทเป็นสาขาเฉพาะ เช่น MBA รวมทั้งมีหลักสูตร ภาษาอังกฤษ ESL ด้วยเป็นทางเลือกที่ดีอย่างหนึ่งของนักศึกษาไทย

[หลักเกณท์การรับสมัครระดับปริญญาตรี]

-จบม.6 และได้คะแนน 75-95% หรือเทียบเท่า IB

-ต้องมากกว่า 28 คอร์สจะนับได้ในการย้ายต้องเกรด 5 ปีึ้นไป ระบบประเทศ อังกฤษต้องผ่าน 5 วิชาหลัก และ 2 ใน 5 ต้องเป็นระดับสูง เกรดอย่างต่ำ B

-ปิดรับสมัครเข้าเทอมต้นประมาณ 15 กุมภาพันธ์ ทั้งนี้กำหนดการในบาง มหาวิทยาลัยอาจจะเร็วหรือช้ากว่านี้

-สามารถทำงานได้นอกสถาบัน ถ้าศึกษาที่สถาบันรัฐทำงานได้ถึง 20 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ และเต็มเวลาในช่วงหยุดเรียน แต่ต้องเรีนคอร์สเต็มเวลาผ่านปีแรก ไปก่อนในระดับอุดมศึกษาเท่านั้น นอกจากนั้นหลังจากเรียนจบสามารถทำงาน ในสาขาที่จบได้ 2 ปีเต็ม

-ค่าเรียน + ค่ากินอยู่ ประมาณปีละ 850,000 ถ้าเป็น MBA ค่าเล่าเรียน + ค่ากินอยู่ปีละประมาณปีละ 1,110,000 บาทและสามารถเรียนจบได้ใน 1ปี-1ปีครึ่ง

 

——————————————————————————————————————–

 

VISA

 

 

ประเภทของวีซ่า

-วีซ่า Study permits วีซ่าอนุญาตการเป็นนักศึกษา

-ต้องมีทั้งวีซ่าและใบอนุญาตการเป็นนักศึกษา

-หรือวีซ่าระยะสั้น Student on Visitor Visa สำหรับเรียนภาษาคอร์สสั้นๆ ระยะเวลาน้อยกว่า 6 เดือน

การขอวีซ่าแต่ละประเภท ขึ้นอยู่กับโปรแกรมการเรียนและระยะเวลาเรียน

-การเรียนภาษาที่มีระยะเวลาน้อยกว่า 6 เดือน ไม่จำเป็นต้องมี Study Permits แต่ต้องขอเป็น Student on Visitor Visa แทน

-ทุกโปรแกรมอื่นๆ จำเป็นต้องมีวีซ่าการอนุญาตเป็นนักศึกษา Study Permits

เอกสารการขอวีซ่านักเรียน ระยะเวลามากกว่า 6 เดือน

1.รูปถ่าย 4 ใบถ่ายไม่เกิน 6 เดือน

2.หนังสือเดินทางมีอายุพอกับเวลาที่ศึกษาอยู่ในแคนาดา ตัวจริงพร้อมสำเนา

3.ฟอร์มคำร้องขอวีซ่า

4.ฟอร์มรายละเอียดเกี่ยวกับครอบครัว

5.จดหมายตอบรับจากสถาบันในแคนาดาตัวจริงพร้อมสำเนา

-โดยระบุรายละเอียดของนักเรียน ชื่อที่อยู่ วันเดือนปีเกิด

ระดับและหลักสูตรการศึกษา วันเริ่มและจบหลักสูตร

ถ้าเป็นมณฑลควิเบ็คต้องมีหนังสือตอบรับจากมณฑล

เรียกว่า CAQ จากกระทรวงวัฒนธรรมและกิจการคนเข้าเมือง

ของมณรัฐนั้นด้วย

6.หลักฐานการศึกษาตัวจริงพร้อมสำเนา เช่น Transcript และใบรับรองจากสถาบันที่จบมา

7.หลักฐานทางการเงิน

-จดหมายรับรองจากธนาคาร/สมุดบัญชีเงินฝากของผู้รับผิดชอบทางการเงิน ของนักเรียนซึ่งต้องมีอายุเกิน 12 เดือนขึ้นไป

-จดหมายรับรองจากนายจ้างของผู้รับผิดชอบทางการเงินของนักเรียน โดยระบุรายได้ต่อเดือน ในกรณีที่ประกอบธุรกิจส่วนตัว ท่านต้องยื่นหนังสือรับรอง การจดทะเบียนการค้า หรือ

-ในกรณีที่เป็นนักเรียนทุนต้องระบุจำนวนเงินทุน สาขาวิชาและสถานภาพของทุน การศึกษาที่ได้รับ

8.ต่ำกว่า 18 ต้องมีเอกสารเพิ่มเติม

8.1.หนังสือลงนามประทับตราจากบิดามารดามอบอำนาจให้นักเรียนอยู่ในความ ดูแลของผู้ดูแลนักเรียนในประเทศแคนาดาโดยระบุชื่อของผู้ดูแลนักเรียนและ มอบสิทธิ์ในการตัดสินใจกรณีฉุกเฉิน

8.2.หนังสือลงนามประทับตราจากผู้ดูแลนักเรียนในประเทศแคนาดายืนยันและ แสดงความรับผิดชอบในการดูแลนักเรียนแทนบิดามารดาในกรณีฉุกเฉิน

8.3.อายุ 18 หรือมากกว่า ต้องยื่นหลักฐานจากสำนักงานตำรวจว่าไม่มีประวัติ อาชญากรรมในทะเบียนตำรวจ

8.4.เมื่อคำร้องผ่านสถานฑูตจะออกแบบฟอร์มการตรวจสุขภาพให้

8.5.ค่าธรรมเนียมการสมัครประมาณ 4,300 บาทหรือ CAD$125

8.6.บางกรณีจะมีการเรียกตัวสัมภาษณ์ประกอบการพิจารณา

9.Student on Visitor Visa ระยะต่ำกว่า 6 เดือน

9.1สำเนาหนังสือเดินทาง

9.2รูปถ่าย 2 ใบ

9.3หลักฐานการเงินและหลักฐานการงาน

9.4จดหมายตอบรับจากสถาบันการศึกษา

9.5ค่าธรรมเนียมวีซ่า

9.5.1Visitor/Study up to 6 months Single entry 2,250 baht

9.5.2Visitor/study up to 6 months multiple entry 4,500 baht

9.5.3Student visa study more than 6 months 3,750 baht

สถาบันภาษา

Embassy English

(Toronto)

ILSC Language Schools

(Montreal / Toronto / Vancouver)

LSI

(Vancouver / Toronto)

SC Geos Language Plus

(Calgary / Montreal / Ottawa / Toronto / Vancouver / Victoria)

The Language Gallery

(Toronto)

UIC English(Toronto / Vancouver)

โรงเรียนประถม/มัธยม

Comox Valley – School District #71

(British Columbia)

Golden Hills – School District #75

(Alberta)

Vernon – School District #22

(British Columbia)

Victoria – School District #61

(British Columbia)

วิทยาลัย/มหาวิทยาลัย

Greystone College

(Toronto / Vancouver)

Okanagan College

(British Columbia)

Royal Roads University

(Victoria, British Columbia)

Trinity Western University

(Langley, British Columbia)