"เราเอาใจใส่เสมือนคนในครอบครัว เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จในการศึกษา บริการด้วยใจ จาก Smart Globe Education"

ACG Parnell College

Posted on: April 18th, 2013 by admin

ACG Parnell College

ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2541 เพื่อเป็นโรงเรียนเฉพาะมัธยมต้นแห่งแรกของประเทศนิวซีแลนด์ ปัจจุบันโรงเรียนได้กลายมาเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำที่มีชื่อเสียงในการดูแลเอาใจใส่นักเรียนแต่ละคนอย่างใกล้ชิดในด้านการศึกษา

ในปี พ.ศ.2550 โรงเรียนได้ขยายกิจการด้วยการสร้างอาคารศึกษาขนาดใหญ่เพื่อรองรับนักเรียนได้ตั้งแต่ชั้น Year 1 ถึง 13

โรงเรียนตั้งอยู่ที่พาร์แนล/นิวมาร์เกต ซึ่งอยู่ห่างจากใจกลางเมืองโอ๊คแลนด์เพียงไม่กี่กิโลเมตร โรงเรียนตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกับ Auckland Domain หนึ่งในสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดและดีที่สุดของโอ๊คแลนด์ โรงเรียนใช้ประโยชน์สูงสุดจากสถานที่ต่างๆ ในบริเวณใกล้เคียง เช่น สนามเทนนิสพาร์แนล สระว่ายน้ำโอลิมปิกนิวมาร์เกต และพิพิธภัณฑ์อนุสรณ์สงคราม

 

 

สิ่งอำนวยความสะดวกทันสมัย

ตึกมัธยมของ ACG Parnell College มีขนาด 10,000 ตารางเมตร เพียบพร้อมด้วยห้องเรียนอันกว้างขวางและห้องกิจกรรมพิเศษ ได้แก่ โรงยิม ห้องสมุดขนาดใหญ่ พื้นที่สำหรับการแสดงละครและดนตรี ห้องศิลปะ เทคโนโลยีและห้องคอมพิวเตอร์ที่ครบถ้วนด้วยอุปกรณ์ใหม่ล่าสุด และห้องอาหารอันทันสมัย ตึกประถมของโรงเรียนตั้งอยู่ใกล้เคียงกันกับตึกมัธยม นักเรียนสามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวกจากตึกมัธยมได้

หลักสูตรของโรงเรียนได้ออกแบบไว้อย่างกว้างๆ มีวิชาให้เลือกมากมาย เพื่อให้นักเรียนแต่ละคนได้มีโอกาสเลือกเรียนในสิ่งที่ตนเองถนัด ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์เป็นวิชาบังคับของนักเรียนทุกชั้น นักเรียนจะถูกสอนให้รู้จักใช้เทคโนโนยีใหม่ๆด้วยความมั่นใจ รู้จักทักษะการคิดในเชิงตรรกจากทุกวิชาที่เรียน เพื่อการพัฒนาความคิดอย่างมีวิจารณญาณและความคิดสร้างสรรค์ และมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเพื่อการเรียนในระดับที่สูงขึ้น

นักเรียนทุกคนจะได้รับการท้าทายให้กำหนดเป้าหมายสำหรับตนเอง ในขณะเดียวกันครูผู้สอนก็จะให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดเพื่อให้นักเรียนบรรลุความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ นอกจากนี้โรงเรียนยังมีกิจกรรมเสริมที่จะท้าทายความสามารถและกระตุ้นให้นักเรียนสนุกกับการเรียนอีกด้วย

 

 

หลักสูตร ESOL สำหรับนักเรียนมมัธยม ACG

หลักสูตร ESOL – English for Speakers of Other Languages หรือที่รู้จักกันดีในนาม “หลักสูตร Reception” รวมวิชาภาษาอังกฤษและวิชาอื่นๆอีกหนึ่งวิชาหรือมากกว่าเข้าไว้ด้วยกัน หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนนานาชาติได้มีโอกาสพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้เทียบเท่ากับระดับภาษาที่ใช้กันในชั้นเรียนมัธยมปกติ หลักสูตร ESOL ช่วยให้นักเรียนนานาชาติได้มีโอกาสค่อยๆปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษให้สามารถเรียนร่วมชั้นเดียวกันกับนักเรียนนิวซีแลนด์ได้

ในช่วงสุดท้ายของแต่ละเทอม นักเรียนจะได้รับการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ ผลสอบจะเป็นตัวกำหนดว่านักเรียนจะสามารถเรียนวิชาอื่นๆ นอกเหนือไปจากคณิตศาสตร์และพลศึกษาในเทอมถัดไปได้หรือไม่ หากสอบได้ตามมาตรฐานที่โรงเรียนกำหนด นักเรียนสามารถเรียนโปรแกรมปกติร่วมกับนักเรียนนิวซีแลนด์ได้ในเทอมถัดไป

 

 

ปรัชญาของโรงเรียน

ACG Parnell College มีหลักปรัชญาสำหรับนักเรียนและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน ดังต่อไปนี้ “ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิจารณญาณ โลกทัศน์ ความอดทน ปณิธาน สัมมาคารวะ เอื้ออาทร ความคิดสร้างสรรค์ ความเป็นเลิศ ความซือสัตย์ ความมั่นคง และความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี”

 

กีฬาและกิจกรรมสันทนาการ

โรงเรียนมีกีฬาและกิจกรรมสันทนาการให้เลือกมากมายหลายชนิด โรงเรียนสนับสนุนให้นักเรียนทุกคนเล่นกีฬาและทำกิจกรรมอื่นๆนอกเหนือไปจากการเรียน

 

 

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโรงเรียน

  • โรงเรียนรับนักเรียนตั้งแต่ชั้น Year 1 ถึง 13
  • อาคารโรงเรียนได้รับการออกแบบเป็นพิเศษเพื่อให้สามารถรองรับห้องเรียนในสาขาวิชาต่างๆได้
  • โรงเรียนสนับสนุนและให้ความสำคัญกับผลการเรียนของนักเรียนเป็นรายบุคคล จากการเรียนการสอนในระบบแคมบริดจ์
  • โรงเรียนตั้งอยู่ที่พาร์แนล ย่านชุมชนอันสวยงามติดกับตัวเมืองโอ๊คแลนด์ และติดกับ The Domain สวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในโอ๊คแลนด์
  • นักเรียนสามารถเดินทางไป-กลับได้อย่างสะดวก ไม่ว่าจะโดยรถเมล์หรือรถไฟ
  • โรงเรียนพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำให้แก่นักเรียนด้วยโปรแกรมทัศนะศึกษานอกโรงเรียน และการตั้งสภานักเรียนสำหรับนักเรียนมัธยมปลาย
  • โรงเรียนตั้งอยู่ใกล้สระว่ายน้ำ สนามเทนนิส ร้านค้าและร้านอาหารนานาชาติ
  • นักเรียนแต่งเครื่องแบบตั้งแต่ชั้น Year 1 ถึง 12

 

ผลภาษาอังกฤษต่ำสุดสำหรับการเข้าเรียนในระดับมัธยม

  • Year 7 ถึง 10: IELTS 4.5 (ไม่มีแบนด์ใดต่ำกว่า 3.0) หรือเทียบเท่า
  • Year 11 ถึง 13: IELTS 5.0 (ไม่มีแบนด์ใดต่ำกว่า 4.0) หรือเทียบเท่า

ภาคการศึกษา
2556 

เทอม 1 จันทร์ 21 มกราคม –ศุกร์ 19 เมษายน
เทอม 2 จันทร์ 6 พฤษภาคม – ศุกร์ 5 กรกฏาคม
เทอม 3 จันทร์ 29 กรกฏาคม – ศุกร์ 27 กันยายน
เทอม 4 จันทร์ 14 ตุลาคม – ศุกร์ 6 ธันวาคม

2557

เทอม 1 พุธ 22 มกราคม – พฤหัสบดี 17 เมษายน
เทอม 2 จันทร์ 5 พฤษภาคม – ศุกร์ 4 กรกฏาคม
เทอม 3 จันทร์ 28 กรกฏาคม – ศุกร์ 26 กันยายน
เทอม 4 จันทร์ 13 ตุลาคม – ศุกร์ 5 ธันวาคม

2558

เทอม 1 พุธ 21 มกราคม – พฤหัสบดี 2 เมษายน
เทอม 2 จันทร์ 20 เมษายน – ศุกร์ 26 มิถุนายน
เทอม 3 จันทร์ 20 กรกฏาคม – ศุกร์ 25 กันยายน
เทอม 4 จันทร์ 12 ตุลาคม – พฤหัสบดี 3 ธันวาคม

 

นักเรียนสามารถสมัครเรียนได้ตลอดเวลา


Tags: , , ,