"เราเอาใจใส่เสมือนคนในครอบครัว เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จในการศึกษา บริการด้วยใจ จาก Smart Globe Education"

ACG Strathallan

Posted on: March 22nd, 2013 by admin

ACG Strathallan

เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล (อายุ 2 ถึง 4 ปี) ระดับประถม (Year 1 ถึง 6) และระดับมัธยม (Year 7 ถึง 13) ACG Strathallan เป็นหนึ่งในโรงเรียนเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในนิวซีแลนด์ โรงเรียนตั้งอยู่บนพื้นที่ขนาดใหญ่อันเขียวขจี ล้อมรอบด้วยอ่าว Manukau อันสวยงาม ห่างจากจากทางออกมอเตอร์เวย์สายใต้เพียง 5 นาที ใช้เวลาขับรถประมาณ 30 นาทีจากตัวเมืองโอ๊คแลนด์ วิทยาเขตอันกว้างขวางขนาด 90 ไร่นี้ เพียบพร้อมด้วยอาคารเรียนอันสง่างาม โรงยิมและสนามกีฬาขนาดใหญ่ กิจกรรมกลางแจ้งและกีฬานานาชนิดของ ACG Strathallan เป็นตัวเสริมให้นักเรียนได้รับการศึกษาอย่างครบวงจรทั้งในและนอกห้องเรียน การผสมผสานระหว่างศูนย์การเรียนสมัยใหม่และพื้นที่ริมฝั่งทะเลสาปอันสวยงามซึ่งอยู่ไม่ไกลจากตัวเมือง ช่วยสร้างบรรยากาศการเรียนให้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น

 

 

สิ่งอำนวยความสะดวกอันทันสมัย

วิทยาเขตของ ACG Strathallan แบ่งเป็นสามส่วนด้วยกัน ได้แก่ ส่วนโรงเรียนอนุบาล ส่วนโรงเรียนประถมและส่วนโรงเรียนมัธยม แต่ละส่วนมีสิ่งอำนวยความสะดวกเพียบพร้อมสำหรับนักเรียนในส่วนนั้นๆ นอกจากนี้ พื้นที่อื่นๆของโรงเรียนยังประกอบด้วยโรงยิม อาคารเรียนศิลปะ ดีไซน์และเทคโนโลยี ห้องซ้อมดนตรี และโรงละคร ACG Strathallan ปูพื้นฐานการศึกษาครบวงจร ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึง Year 13 โรงเรียนใช้ระบบการสอนแบบแคมบริดจ์ (University of Cambridge International curricula) ตั้งแต่ระดับประถมต้นจนถึงมัธยมปลาย นับตั้งแต่โรงเรียนเริ่มก่อตั้งในปีพ.ศ. 2544 ACG Strathallan ได้สร้างประวัติความสำเร็จของนักเรียนอย่างน่าประทับใจ ทั้งในด้านวิชาการ ศิลปะ และการกีฬา

 

 

หลักสูตร ESOL สำหรับนักเรียนมัธยม ACG

หลักสูตร ESOL – English for Speakers of Other Languages หรือที่รู้จักกันดีในนาม หลักสูตร “Reception” รวมวิชาภาษาอังกฤษและวิชาอื่นๆอีกหนึ่งวิชาหรือมากกว่าเข้าไว้ด้วยกัน หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนนานาชาติได้มีโอกาสพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้เทียบเท่ากับระดับภาษาที่ใช้กันในชั้นเรียนมัธยมปกติ หลักสูตร ESOL ช่วยให้นักเรียนานาชาติได้มีโอกาสค่อยๆปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษให้สามารถเรียนร่วมชั้นเดียวกันกับนักเรียนนิวซีแลนด์ได้

ในช่วงสุดท้ายของแต่ละเทอม นักเรียนจะได้รับการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ ผลสอบจะเป็นตัวกำหนดว่านักเรียนจะสามารถเรียนวิชาอื่นๆ นอกเหนือไปจากคณิตศาสตร์และพลศึกษาในเทอมถัดไปได้หรือไม่ หากสอบได้ตามมาตรฐานที่โรงเรียนกำหนด นักเรียนสามารถเรียนโปรแกรมปกติร่วมกับนักเรียนนิวซีแลนด์ได้ในเทอมถัดไป

 

 

กีฬาและกิจกรรมนอกหลักสูตร

ACG Strathallan มีกีฬาและกิจกรรมสันทนาการให้เลือกมากมายหลายชนิด โรงเรียนสนับสนุนให้นักเรียนทุกคนเล่นกีฬาและทำกิจกรรมอื่นๆนอกเหนือไปจากการเรียนเพื่อให้นักเรียนมีโอกาสพัฒนาบุคลิกภาพ รู้จักการเข้าสังคม และเพื่อเปิดโลกทัศน์ให้กว้างขึ้นในสิ่งที่นักเรียนให้ความสนใจ

 

 

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโรงเรียน

  • ปูพื้นฐานการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลถึง Year 13
  • วิทยาเขตขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนพื้นที่เขียวขจีบนแหลมฮิงกาเอียอันสวยงาม
  • นักเรียนประสบความสำเร็จทั้งด้านวิชาการและกีฬาในระดับสากล
  • มีกีฬาและกิจกรรมสันทนาการให้เลือกมากมายหลายชนิด
  • มีรถโรงเรียนรับส่งนักเรียนทุกคน
  • นักเรียนแต่งเครื่องแบบตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึง Year 12

 

ผลภาษาอังกฤษต่ำสุดสำหรับการเข้าเรียนในระดับมัธยม

  • Year 7 ถึง 10: IELTS 4.5 (ไม่มีแบนด์ใดต่ำกว่า 3.0) หรือเทียบเท่า
  • Year 11 ถึง 13: IELTS 5.0 (ไม่มีแบนด์ใดต่ำกว่า 4.0) หรือเทียบเท่า

 

ภาคการศึกษา
2556

เทอม 1 จันทร์ 21 มกราคม –ศุกร์ 19 เมษายน
เทอม 2 จันทร์ 6 พฤษภาคม – ศุกร์ 5 กรกฏาคม
เทอม 3 จันทร์ 29 กรกฏาคม – ศุกร์ 27 กันยายน
เทอม 4 จันทร์ 14 ตุลาคม – ศุกร์ 6 ธันวาคม

2557

เทอม 1 พฤหัสบดี 23 มกราคม – พฤหัสบดี 17 เมษายน
เทอม 2 จันทร์ 5 พฤษภาคม – ศุกร์ 4 กรกฏาคม
เทอม 3 จันทร์ 28 กรกฏาคม – ศุกร์ 26 กันยายน
เทอม 4 จันทร์ 13 ตุลาคม – ศุกร์ 5 ธันวาคม

2558

เทอม 1 อังคาร 27 มกราคม – พฤหัสบดี 2 เมษายน
เทอม 2 จันทร์ 20 เมษายน – ศุกร์ 26 มิถุนายน
เทอม 3 จันทร์ 20 กรกฏาคม – ศุกร์ 25 กันยายน
เทอม 4 จันทร์ 12 ตุลาคม – พฤหัสบดี 3 ธันวาคม

 

นักเรียนสามารถสมัครเรียนได้ตลอดเวลา