"เราเอาใจใส่เสมือนคนในครอบครัว เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จในการศึกษา บริการด้วยใจ จาก Smart Globe Education"

ACG Sunderland

Posted on: July 25th, 2014 by admin

ACG Sunderland

เป็นโรงเรียนสหศึกษาเอกชนเพียงแห่งเดียวในโอ๊คแลนด์ที่อยู่ทางทิศตะวันตก โรงเรียนอยู่ห่างจากมอเตอร์เวย์สายเหนือ-ตะวันตกเพียง 5 นาที นักเรียนส่วนใหญ่มาจากบริเวณใกล้เคียงกับโรงเรียน บางส่วนเดินทางมาจากตัวเมืองและทางตอนเหนือของโอ๊คแลนด์ นักเรียนส่วนใหญ่นั่งรถโรงเรียน บางคนเท่านั้นที่นั่งรถประจำทาง

 

 

อุปกรณ์การเรียนการสอนสมัยใหม่

โรงเรียน ACG Sunderland เปิดรับนักเรียนตั้งแต่ระดับประถม (Year 1 ถึง 6) และระดับมัธยม (Year 7 ถึง 13)พื้นที่ของโรงเรียน ACG Sunderland ตั้งอยู่บนพื้นที่สีเขียวขนาด 9 เอเคอร์ (23 ไร่) ภายในโรงเรียนประกอบด้วยห้องคอมพิวเตอร์ ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนศิลปะและเทคโนโลยี โรงเรียนให้ความสำคัญกับดนตรีและการแสดงเช่นกัน โดยมีห้องเรียนและห้องซ้อมดนตรี ห้องเรียนการละคร และโรงละครขนาด 150 ที่นั่ง ไม่ไกลจากบริเวณโรงเรียนมีหนึ่งในสนามกีฬาแห่งชาติของนิวซีแลนด์ตั้งอยู่ นักเรียนของโรงเรียนสามารถใช้บริการและเล่นกีฬาทุกประเภท ณ สนามกีฬาแห่งนี้ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ประเภทกีฬาดังกล่าวได้แก่ เน็ทบอล เทนนิส ว่ายน้ำ ลู่วิ่ง กรีฑาและสนามเอนกประสงค์

 

 

สอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึง Year 13

ACG Sunderland มีระบบการเรียนการสอนแบบคุณภาพ รับนักเรียนได้ตั้งแต่อายุ 2 ปีขึ้นไปจนถึง Year 13 โรงเรียนใช้หลักปรัชญา ACG อันได้แก่การดูแลเอาใจใส่นักเรียนแต่ละคนอย่างใกล้ชิด โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนตั้งเป้าหมายในชีวิตและสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนเดินทางไปยังจุดมุ่งหมายนั้น โรงเรียนใส่ใจในความต้องการของนักเรียนแต่ละคนตั้งแต่เริ่มแรก ระหว่างการศึกษาตลอดจนจบการศึกษา

 

 

ESOL สำหรับนักเรียนนานาชาติ

ACG Sunderland มีหลักสูตร ESOL (English for Speakers of Other Languages) สำหรับนักเรียนนานาชาติ นักเรียนนานาชาติจาก Year 1 ถึง 6 เรียนวิชา ESOL 3 คาบเช้าต่อสัปดาห์ แต่ละชั้นเรียนมีขนาดเล็ก ประกอบด้วยนักเรียนเพียง 2-3 คนเท่านั้น สำหรับนักเรียนมัธยม (Year 7 ถึง 13) ที่จำเป็นต้องพัฒนาภาษาอังกฤษ วิชา ESOL รวมอยู่ในตารางสอน อุปกรณ์การเรียนชิ้นสำคัญสำหรับนักเรียนนานาชาติ ได้แก่ดิกชันนารีไฟฟ้าสำหรับแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ และดิกชันนารีรูปภาพ

 

 

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโรงเรียน

  • ปูพื้นฐานการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึง Year 13
  • อาคารเรียนสมัยใหม่และพื้นที่สีเขียวล้อมรอบอันสวยงาม
  • มีรถโรงเรียนรับส่งนักเรียน
  • โรงเรียนเอาใจใส่ดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดในทุกระดับชั้น
  • โรงเรียนอยู่ใกล้กับสนามกีฬาแห่งชาติและศูนย์รวมวัฒนธรรมต่างๆ
  • โรงเรียนมีกิจกรรมสันนาการมากมาย อาทิ คณะนักร้องประสานเสียง ชมรมดนตรี ชมรมการละคร และนิทรรศการศิลปะ
  • นักเรียนแต่งเครื่องแบบทุกคน
  • ประเภทกีฬาประกอบด้วย กรีฑา แบดมินตัน บาสเกตบอล กองเชียร์ คริกเก็ต ครอสคันทรี่ จักรยาน เนตบอล  พายเรือ ฟุตบอล ปิงปอง เทนนิส และทัชรักบี้

 

ผลภาษาอังกฤษต่ำสุดสำหรับการเข้าเรียนในระดับมัธยม

Year 7 ถึง 10: IELTS 4.5 (ไม่มีแบนด์ใดต่ำกว่า 3.0) หรือเทียบเท่า
Year 11 ถึง 13: IELTS 5.0 (ไม่มีแบนด์ใดต่ำกว่า 4.0) หรือเทียบเท่า

 
ภาคการศึกษา
2556

เทอม 1 จันทร์ 21 มกราคม –ศุกร์ 19 เมษายน
เทอม 2 จันทร์ 6 พฤษภาคม – ศุกร์ 5 กรกฏาคม
เทอม 3 จันทร์ 29 กรกฏาคม – ศุกร์ 27 กันยายน
เทอม 4 จันทร์ 14 ตุลาคม – ศุกร์ 6 ธันวาคม

2557

เทอม 1 พฤหัสบดี 23 มกราคม – พฤหัสบดี 17 เมษายน
เทอม 2 จันทร์ 5 พฤษภาคม – ศุกร์ 4 กรกฏาคม
เทอม 3 จันทร์ 28 กรกฏาคม – ศุกร์ 26 กันยายน
เทอม 4 จันทร์ 13 ตุลาคม – ศุกร์ 5 ธันวาคม

2558

เทอม 1 อังคาร 27 มกราคม – พฤหัสบดี 2 เมษายน
เทอม 2 จันทร์ 20 เมษายน – ศุกร์ 26 มิถุนายน
เทอม 3 จันทร์ 20 กรกฏาคม – ศุกร์ 25 กันยายน
เทอม 4 จันทร์ 12 ตุลาคม – พฤหัสบดี 3 ธันวาคม

 

นักเรียนสามารถสมัครเรียนได้ตลอดเวลา