"เราเอาใจใส่เสมือนคนในครอบครัว เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จในการศึกษา บริการด้วยใจ จาก Smart Globe Education"

Dimensions International College

Posted on: June 20th, 2013 by admin
  • SumoMe

ข้อมูลสถาบัน

About Dimensions International College

สถาบัน Dimensions International College แต่เดิมชื่อว่า Dimensions Commercial School  ถูกก่อตั้งขึ้นในปี 1980 ถือว่าเป็นโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่และเก่าแก่มากได้รับการรับรอง 4 Year EduTrust จากรัฐบาลสิงคโปร์ การันตีได้ถึงมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน ปัจจุบันมีแคมปัสอยู่ทั้งหมด 3 แห่งในสิงคโปร์ ได้แก่

– 58 Lowland Road, Singapore 547453 (Main Campus)

– 2 Jalan Seh Chuan, Singapore 598417 (Bukit Timah Campus)

– 277 River Valley Road, Singapore 238318 (City Campus)

เพื่อรองรับความต้องการของนักเรียนต่างชาติ Dimensions จึงได้แบ่งออกเป็น 4 โรงเรียนย่อย ได้แก่

 

– โรงเรียนภาษา (School of Languages) ทำการสอนที่ City Campus โดย Dimensions มีครูผู้สอนซึ่งเป็น Native Speaker อยู่เป็นจำนวนมาก เพื่อรองรับความต้องการของนักเรียนต่างชาติ

 

– โรงเรียนการโรงแรม (School of Hospitality) ทำการสอนที่ Bukit Timah Campus เปิดสอนในหลากหลายหลักสูตร เช่น การโรงแรม, อาหารและเครื่องดื่ม, ศิลปะ และการจัดการด้านเกมส์ หลักสูตรเหล่านี้จะเน้นการสอนเชิงปฏิบัติ โดยวุฒิที่ได้เริ่มตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตร อนุปริญญา ไปจนถึงระดับปริญญา

 

– โรงเรียนเตรียมความพร้อม (School of Preparatory) ทำการสอนที่ Main Campus เป็นการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับหลักสูตรต่างๆ เช่น หลักสูตรการเตรียมสอบเข้าโรงเรียนรัฐบาล หลักสูตรเตรียมสอบ GCE ‘O’ Level หรือ GCE ‘A’ Level เป็นต้น

 

– โรงเรียนสำหรับการศึกษาชั้นสูง (School of Higher Learning) ทำการสอนที่ City Campus มีหลักสูตรต่างๆมากมาย ตั้งแต่อนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาโท ซึ่งเป็นวุฒิจากสถาบันและมหาวิทยาลัยจากประเทศอังกฤษ นักเรียนสามารถเลือกได้ว่าจะเรียนต่อเพื่อรับวุฒิปริญญาเหล่านี้นี้ในสิงคโปร์หรืออังกฤษก็ได้

 

 

Why Dimensions International College?

  • เป็นสถาบันขนาดใหญ่และเก่าแก่ มีชื่อเสียง
  • ได้รับการรับรองจาก EduTrust ถึง 4 ปี
  • มีแคมปัสถึง 3 แคมปัส แบ่งแยกโรงเรียนอย่างชัดเจน
  • มีหลักสูตรที่หลากหลาย ครอบคลุมความต้องการของนักเรียนต่างชาติ
  • หลักสูตรปริญญาตรีและโทจากประเทศอังกฤษ
  • ห้องเรียนที่ทันสมัย

 

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ >> www.dimensions.edu.sg

หลักสูตร/ค่าเรียน/โปรโมชั่น

หลักสูตรที่น่าสนใจของ Dimensions International College

 

โรงเรียนภาษา (School of Languages)

 

Certificate in Academic English Level 1 (Beginner) – Level 6 (Advanced) 

เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป แบ่งออกเป็น 6 ระดับตั้งแต่ Beginner ถึง Advanced เรียน 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ วันจันทร์ถึงศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 11.30 น. หรือ 12.30 – 15.30 น.  ใช้ระยะเวลาเรียนทั้งหมด 6 เดือน

 

Certificate in Academic English Level 1 (Beginner) – Level 6 (Advanced) (Intensive)

เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปแบบเร่งรัด แบ่งออกเป็น 6 ระดับตั้งแต่ Beginner ถึง Advanced เรียน 30 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ วันจันทร์ถึงศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น.  ใช้ระยะเวลาเรียนทั้งหมด 3 เดือน

 

โรงเรียนเตรียมความพร้อม (School of Preparatory)

 

Preparatory Course for Admission to Government Schools (Primary 2-5 & Secondary 1-3)

หลักสูตรเพื่อเตรียมการสอบเข้าเรียนโรงเรียนรัฐบาลสำหรับนักเรียนต่างชาติ เน้นหลักๆ 2 วิชา คือ ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ เรียน 30 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ วันจันทร์ถึงศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.30 – 16.45 น.  ใช้ระยะเวลาเรียนทั้งหมด 6 เดือน

 

Preparatory Course for Singapore-Cambridge GCE ‘O’ Level Examination

หลักสูตรเพื่อเตรียมการสอบ Singapore-Cambridge GCE ‘O’ Level มีทั้งหมด 5 รายวิชา เรียน 30 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ วันจันทร์ถึงศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.30 – 16.45 น.  ใช้ระยะเวลาเรียนทั้งหมด 24 เดือน

 

Preparatory Course for Singapore-Cambridge GCE ‘O’ Level Examination (Intensive)

หลักสูตรเพื่อเตรียมการสอบ Singapore-Cambridge GCE ‘O’ Level แบบเร่งรัด มีทั้งหมด 5 รายวิชา เรียน 30 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ วันจันทร์ถึงศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.30 – 16.45 น.  ใช้ระยะเวลาเรียนทั้งหมด 12 เดือน

 

Preparatory Course for Singapore-Cambridge GCE ‘A’ Level Examination (Intensive)

หลักสูตรเพื่อเตรียมการสอบ Singapore-Cambridge GCE ‘A’ Level แบบเร่งรัด เรียน 37.5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ วันจันทร์ถึงศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.45 น.  ใช้ระยะเวลาเรียนทั้งหมด 12 เดือน

 

โรงเรียนการโรงแรม (School of Hospitality)

 

Diploma

– Diploma in Hotel & Restaurant Services (awarded by Dimensions) / เรียน 6 เดือน + ฝึกงาน 6 เดืิอน (optional)

– Diploma in Food Preparation & Culinary Arts (awarded by City & Guild, UK) / เรียน 9 เดือน + ฝึกงาน 6 เดืิอน (optional)

– Diploma in Integrated Resort Management (awarded by Dimensions) / เรียน 9 เดือน + ฝึกงาน 6 เดืิอน (optional)

– Diploma in Hotel Management (awarded by Dimensions) / เรียน 9 เดือน

 

Advanced Diploma

– Advanced Diploma in Hotel Management (awarded by Dimensions) / เรียน 6 เดือน + ฝึกงาน 6 เดืิอน (optional)

 

Edexcel BTEC Level 5 HND Diploma

– BTEC HND in Hospitality Management (awarded by Edexcel, UK) / เรียน 14 เดือน + ฝึกงาน 6 เดืิอน

 

Bachelor Degree

– Bachelor of Arts (Honours) in Hospitality Industry Management (awarded by University of Gloucestershire, UK) / เรียน 12 เดือน

 

โรงเรียนสำหรับการศึกษาชั้นสูง (School of Higher Learning)

 

Foundation Programme

– Foundation Programme for University Degree Studies (awarded by Dimensions) / เรียน 9 เดือน

 

Diploma

– Diploma in Finance & Accounting (Level 4) (awarded by Dimensions) / เรียน 8 เดือน

 

Advanced Diploma

– Advanced Diploma in Finance & Accounting (Level 5) (awarded by Dimensions) / เรียน 8 เดือน

 

Edexcel BTEC Level 5 HND Diploma

– BTEC HND in Business (Management) (awarded by Edexcel, UK) / เรียน 22 เดือน

– BTEC HND in Business (Accounting) (awarded by Edexcel, UK) / เรียน 22 เดือน

 

Bachelor Degree

– Bachelor of Arts (Honours) in Business Administration (awarded by University of Hertfordshire, UK) / เรียน 12 เดือน

– Bachelor of Science (Honours) in Accounting & Finance (awarded by University of Chester, UK) / เรียน 12 เดือน

 

Master Degree

– Master of Business Administration (awarded by University of Chester, UK) / เรียน 12 เดือน

 

สนใจสอบถามค่าเรียนและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Smart Globe Education หรือสามารถเปิดดูโปรโมชั่นใหม่ๆได้ในหน้า Promotion

ที่พัก

Flat-share

เป็นที่พักประเภทบ้าน หรือแฟลต ที่นักเรียนทำการเช่าอยู่ร่วมกัน มีการใช้ส่วนกลางร่วมกัน เช่น ห้องรับแขก ห้องน้ำ และครัว ผู้อาศัยต้องจัดการทำความสะอาดเอง และอาจต้องทำการชำระบิลค่าน้ำค่าไฟหรืออินเตอร์เน็ทด้วย ค่าเช่าทั้งห้องอยู่ระหว่างประมาณ S$1,500  – S$5,000

Room in Owner-occupied Apartment

เป็นที่พักนักเรียนที่ได้รับความนิยมที่สุด นักเรียนจะทำการเช่าห้องว่างซึ่งทำการปล่อยเช่าโดยเจ้าของแฟลต นักเรียนสามารถทำการต่อรองกับเจ้าของห้องได้ เช่น โทรศัพท์ โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ท เครื่องซักผ้า เป็นต้น ค่าเช่าอยู่ระหว่างประมาณ S$500  – S$1,500

Private Student Hostels

หอพักนักเรียนเอกชนเป็นที่พักอีกหนึ่งที่ได้รับความนิยมในหมู่นักเรียนต่างชาติ นักเรียนจำเป็นจะต้องมีบัตร Student Pass ด้วยจึงจะสามารถอาศัยในที่พักประเภทนี้ได้ ค่าเช่าอยู่ระหว่างประมาณ S$400  – S$1,200

Private Apartments/Houses

ตามปกติที่พักประเภทนี้จะมีราคาค่อนข้างแพงกว่าที่พักประเภทอื่นๆ แต่ก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆให้บริการด้วย เช่น สระว่ายน้ำ สนามเทนนิส หรือ ยิม เป็นต้น ค่าเช่ามีตั้งแต่ประมาณ S$3,500 ขึ้นไป

แผนที่

Dimensions International College มีแคมปัสอยู่ทั้งหมด 3 แห่ง ได้แก่

– 58 Lowland Road, Singapore 547453 (Main Campus)

 

– 2 Jalan Seh Chuan, Singapore 598417 (Bukit Timah Campus)

 

– 277 River Valley Road, Singapore 238318 (City Campus)

รูปภาพสถาบัน

Main Campus 

 

Bukit Timah Campus

 

City Campus

 


Tags: , , , , , , , , , , , ,