"เราเอาใจใส่เสมือนคนในครอบครัว เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จในการศึกษา บริการด้วยใจ จาก Smart Globe Education"

LSI – Language Studies International

Posted on: March 28th, 2013 by admin
  • SumoMe

ข้อมูลสถาบัน

 

About LSI

Language Studies International (LSI) ก่อตั้งขึ้นในปี 1965 โดยปัจจุบัน LSI มีสาขาอยู่มากมายในหลายประเทศ เช่น สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เป็นต้น ทำให้สถาบัน LSI ได้รับความเชื่อมั่นจากนักเรียนทั่วทุกมุมโลกมาจนถึงปัจจุบันนี้

โรงเรียนเพียบพร้อมไปด้วยอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย ฟรีอินเทอร์เน็ตไร้สาย ที่สำคัญทุกแห่งล้วนแล้วแต่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ใกล้ศูนย์กลางการคมนาคม เดินทางสะดวก และใกล้แหล่งอำนวยความสะดวกต่างๆ

 

 

ข้างล่างเป็นสาขาของ LSI ที่กระจายอยู่ทั่วโลก

 

LSI Australia Brisbane
 LSI Canada Toronto, Vancouver
LSI New Zealand Auckland
LSI England Brighton, Cambridge, London Central, London Hampstead, London Kingston, Oxford
LSI USA Boston, New York, San Francisco/Berkeley, San Diego

 

 

Why LSI?

  • ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลในทุกๆโรงเรียน
  • สามารถเลือกเรียนได้หลายสาขาทั่วโลก
  • ก่อตั้งมากว่า 40 ปีแล้ว
  • มีจำนวนนักเรียนต่อหนึ่งห้องเรียนน้อย
  • มีห้องเรียนที่ทันสมัยและสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงเรียนอย่างครบครัน

 

 

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ >> www.lsi.edu

หลักสูตร

หลักสูตรที่น่าสนใจของ LSI

 

 

Standard General English (Standard 18/20)

เป็นหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษทั่วไป โดยจะฝึกทุกทักษะทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน หลักสูตรนี้เปิดเรียนทุกวันจันทร์ สามารถลงเรียนได้ตั้งแต่ 1-50 สัปดาห์ นักเรียนจะได้เรียน 18 หรือ 20 คาบต่อสัปดาห์ ไม่จำกัดระดับภาษาในการเข้าเรียน

Intensive General English (Intensive 24/30)

เป็นหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษทั่วไป ในหลักสูตรที่เข้มข้นขึ้น โดยจะฝึกทุกทักษะทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน หลักสูตรนี้เปิดเรียนทุกวันจันทร์ สามารถลงเรียนได้ตั้งแต่ 1-50 สัปดาห์ นักเรียนจะได้เรียน 24 หรือ 30 คาบต่อสัปดาห์ ไม่จำกัดระดับภาษาในการเข้าเรียน

English for Academic Purposes (EAP)

เป็นหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมตัวสำหรับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา นักเรียนจะได้ฝึกทุกทักษะทางวิชาการ เช่น การเขียนเรียงความ การทำรายงาน การนำเสนองาน ไวยากรณ์และคำศัพท์ เป็นต้น หลักสูตรนี้เปิดเรียนทุกวันจันทร์แรกของเดือน สามารถลงเรียนได้ตั้งแต่ 4-52 สัปดาห์ นักเรียนจะได้เรียน 30 คาบต่อสัปดาห์ เปิดสอนตั้งแต่ระดับ Intermediate ถึง Advanced

TOEFL iBT / IELTS / TOEIC Preparation

เป็นหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมสอบวัดระดับภาษา TOEFL iBT, IELTS หรือ TOEIC มีระยะเวลาเรียนให้เลือกตั้งแต่ 4, 8 หรือ 12 สัปดาห์ นักเรียนจะได้เรียน 30 คาบต่อสัปดาห์ เปิดสอนตั้งแต่ระดับ Intermediate ถึง Advanced

International School Year Standard (ISY 18/20)

เป็นหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนที่สนใจไปเรียนภาษาอังกฤษระยะยาวตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 1 ปี มีระยะเวลาเรียนให้เลือกตั้งแต่ 24, 30, 36 หรือ 48 สัปดาห์ นักเรียนจะได้เรียน 18 หรือ 20 คาบต่อสัปดาห์ เปิดสอนตั้งแต่ระดับ Beginner ถึง Upper Intermediate

International School Year Intensive (ISY 24/30)

เป็นหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนที่สนใจไปเรียนภาษาอังกฤษระยะยาวตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 1 ปี ที่มีความเข้มข้นมากขึ้น มีระยะเวลาเรียนให้เลือกตั้งแต่ 24, 30, 36 หรือ 48 สัปดาห์ นักเรียนจะได้เรียน 24 หรือ 30 คาบต่อสัปดาห์ เปิดสอนตั้งแต่ระดับ Beginner ถึง Upper Intermediate

 

*** 1 คาบ เท่ากับ 50 นาที

*** แต่ละโรงเรียนจะมีหลักสูตรการสอนไม่เหมือนกัน สามารถตรวจสอบได้กับทาง Smart Globe Education

 

โปรโมชั่น

โปรโมชั่น

ส่วนลดค่าเรียน 10% สำหรับค่าเรียนหลักสูตรปกติทั้งหมดในทุกแคมปัสของ LSI

 

 

***โปรโมชั่นหมดเขตสิ้นเดือนธันวาคม 2556 เท่านั้น***

 

สามารถสอบถามโปรโมชั่นใหม่ๆ ได้ที่ Smart Globe Education โทร. 038-113435 หรือ เปิดดูโปรโมชั่นใหม่ๆได้ในหน้า Promotion

ค่าเรียน

ค่าเรียน

ตัวอย่างค่าเรียนหลักสูตร General English 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ที่ LSI Brisbane

12 สัปดาห์ 24 สัปดาห์ 36 สัปดาห์ 48 สัปดาห์
ค่าเรียน (บาท) 82,620 N/A N/A N/A

 

ตัวอย่างค่าเรียนหลักสูตร General English 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ที่ LSI Toronto / Vancouver

12 สัปดาห์ 24 สัปดาห์ 36 สัปดาห์ 48 สัปดาห์
ค่าเรียน (บาท) 89,100 165,240 247,860 330,480

 

ตัวอย่างค่าเรียนหลักสูตร General English 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ที่ LSI Auckland

12 สัปดาห์ 24 สัปดาห์ 36 สัปดาห์ 48 สัปดาห์
ค่าเรียน (บาท) 78,300 156,600 234,900 313,200

 

ตัวอย่างค่าเรียนหลักสูตร General English 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ที่ LSI London Central / Cambridge

12 สัปดาห์ 24 สัปดาห์ 36 สัปดาห์ 48 สัปดาห์
ค่าเรียน (บาท) 106,272 196,992 295,488 393,984

 

ตัวอย่างค่าเรียนหลักสูตร General English 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ที่ LSI London Hampstead / Brighton

12 สัปดาห์ 24 สัปดาห์ 36 สัปดาห์ 48 สัปดาห์
ค่าเรียน (บาท) 101,088 186,624 279,936 373,248

 

ตัวอย่างค่าเรียนหลักสูตร General English 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ที่ LSI Boston / San Diego / San Francisco/Berkeley

12 สัปดาห์ 24 สัปดาห์ 36 สัปดาห์ 48 สัปดาห์
ค่าเรียน (บาท) 95,418 177,444 266,166 354,888

 

ตัวอย่างค่าเรียนหลักสูตร General English 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ที่ LSI New York

12 สัปดาห์ 24 สัปดาห์ 36 สัปดาห์ 48 สัปดาห์
ค่าเรียน (บาท) 102,114 190,836 286,254 381,672

 

***เป็นราคารวมโปรโมชั่น คำนวณ ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2556

 

สามารถสอบถามและปรึกษาค่าเล่าเรียนโดยละเอียด ได้ที่ Smart Globe Education โทร. 038-113435

ที่พัก

Homestay

เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับนักเรียนที่ต้องการฝึกภาษา รวมถึงจะได้มีโอกาสในการเรียนรู้วัฒนธรรมการใช้ชีวิตของชาวพื้นเมือง ใช้เวลาเดินทางไม่เกิน 30-40 นาทีถึงโรงเรียน และโดยทั่วไปจะมีอาหารให้ 2 มื้อในวันธรรมดา และ 3 มื้อในวันเสาร์อาทิตย์

Residence / Hotel / Hostel / Flat Share / Self-catering / Campus Accommodation

ที่ LSI แต่ละประเทศ จะมีตัวเลือกสำหรับที่พักอยู่มากมาย เช่น โรงแรม หอพักนักเรียน เป็นต้น หากสนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Smart Globe Education

แผนที่

โรงเรียนทุกแห่งของ LSI ล้วนแล้วแต่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ใกล้ศูนย์กลางการคมนาคม เดินทางสะดวก และใกล้แหล่งอำนวยความสะดวกต่างๆ

รูปภาพสถาบัน

 

 


Tags: , , , , , , , ,