"เราเอาใจใส่เสมือนคนในครอบครัว เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จในการศึกษา บริการด้วยใจ จาก Smart Globe Education"

Portman Institute of Technology

Posted on: April 22nd, 2013 by admin
  • SumoMe

ข้อมูลสถาบัน

About Portman Institute of Technology

Portman เป็นสถาบันการศึกษาเอกชนที่ได้รับการรับรองโดย EduTrust ซึ่งเป็นการรับรองจากรัฐบาลประเทศสิงคโปร์ ว่ามีการจัดการการเรียนการสอนในระดับดีเยี่ยม ที่นี่มีหลักสูตรมากมายซึ่งทำการสอนโดยคณาจารย์ที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์จากหลากหลายสาขา เพื่อเป็นการดูแลนักเรียนอย่างทั่วถึง ที่นี่ได้มีการควบคุมอัตราส่วนอาจารย์ต่อนักเรียนให้อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ โดยสัดส่วนอาจารย์และนักเรียนอยู่ที่ 1:20 สำหรับ Tutorial Class และ 1:40 สำหรับ Lecture Class

การเดินทางมาเรียนที่ Portman Institute of Technology ค่อนข้างสะดวก สามารถเดินทางได้จากทั้งรถประจำทาง และรถไฟ

 

Why Portman?

  • ได้รับการรับรองโดย EduTrust
  • เดินทางสะดวก
  • มีสัดส่วนอาจารย์ต่อนักเรียนค่อนข้างต่ำ
  • มีสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงเรียนอย่างครบครัน
  • โรงเรียนมีขนาดไม่ใหญ่มาก ค่อนข้างใกล้ชิดกันระหว่างอาจารย์และเพื่อนนักเรียนด้วยกัน
  • หลักสูตร BTEC HND ใช้ระยะเวลาเรียนเพียง 1-1.5 ปีเท่านั้น

 

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ >> www.portman.edu.sg

หลักสูตร/ค่าเรียน/โปรโมชั่น

หลักสูตรที่น่าสนใจของ Portman

Edexcel BTEC Level 5 HND

BTEC HND เป็นหลักสูตรอนุปริญญาชั้นสูงจากสถาบัน Edexcel ประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก หลังเรียนจบหลักสูตรนี้ นักเรียนสามารถออกไปเริ่มต้นชีวิตการทำงานได้เลย หรือหากสนใจจะเรียนต่อในระดับปริญญาตรี นักเรียนสามารถนำวุฒินี้ไปใช้ยื่นสมัครเรียนกับมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆกว่า 200 แห่งทั่วโลก หรือสถาบันการศึกษาเอกชนอื่นๆในสิงคโปร์ได้ ซึ่งจะใช้เวลาเรียนเพิ่มเติมอีกเพียง 1-2 ปีเท่านั้น

(ดูตัวอย่างรายชื่อมหาวิทยาลัยที่ร่วมกับหลักสูตรนี้ได้ที่ http://www.edexcel.com/international/Progression_Recognition/Pages/where_to_study.aspx)

Portman เปิดทำการสอนหลักสูตร BTEC HND ประมาณช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ในหลากหลายสาขาวิชา ได้แก่

– Business (ระยะเวลาเรียน 1 ปี)

– Business Management (ระยะเวลาเรียน 1 ปี)

– Business Finance (ระยะเวลาเรียน 1 ปี)

– Business Marketing (ระยะเวลาเรียน 1 ปี)

– Human Resource Management (ระยะเวลาเรียน 1 ปี)

– Hospitality Management (ระยะเวลาเรียน 1.5 ปี – แบ่งเป็นการเรียน 1 ปี และฝึกงานครึ่งปี)

***ความพิเศษของหลักสูตรนี้ที่ Portman คือ การเรียนค่อนข้างเข้มข้น จึงสามารถเรียนจบโดยใช้เวลาเพียงแค่ 1-1.5 ปีเท่านั้น ในขณะที่สถาบันอื่นๆทั้งในสิงคโปร์ รวมถึงที่ประเทศอังกฤษเอง จะใช้เวลาเรียนสำหรับหลักสูตรนี้ตั้งแต่ 1.5 ปี ไปจนถึงมากกว่า 2 ปี***

เงื่อนไขการเข้าเรียน

– อายุ 16 ปีขึ้นไปนับตั้งแต่วันที่สมัคร

– ต้องผ่านการเรียนไม่ต่ำกว่า 10 ปีการศึกษาขั้นต้น

– มีผลภาษา IELTS 5.5 หรือ TOEFL 250 ขึ้นไป หรือผ่านการสอบวัดระดับภาษากับทาง Portman (นักเรียนที่ผลภาษาอังกฤษไม่ผ่าน สามารถลงเรียนหลักสูตร IELTS Preparation กับทาง Portman เพื่อเป็น Pathway เข้าเรียนในหลักสูตรนี้ได้)

Preparatory Course for Admission to Government Schools

โดยจะทำการเปิดให้นักเรียนต่างชาติเข้าสอบในช่วงเดือนตุลาคมของทุกปี

ในช่วงเดือนตุลาคมของแต่ละปี ทางสิงคโปร์จะมีการเปิดสอบเข้าเรียนในโรงเรียนรัฐบาลของสิงคโปร์สำหรับนักเรียนต่างชาติโดยเฉพาะ หรือที่เรียกว่า AEIS ซึ่งจะเปิดรับนักเรียนต่างชาติเข้าเรียนในระดับชั้นประถมปีที่ 2-5 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เท่านั้น

หลักสูตรนี้จะช่วยปรับพื้นฐานของนักเรียนต่างชาติและเตรียมความพร้อมในการเข้าสอบแข่งขันกับนักเรียนต่างชาติคนอื่นๆ ใช้เวลาเรียน 6 เดือน ตั้งแต่ประมาณเดือนมีนาคมหรือเมษายน ถึงกันยายน โดยเรียน 6 ชั่วโมงต่อวัน ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์

IELTS Preparation

เป็นหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมตัวสำหรับการสอบวัดระดับภาษา IELTS นอกจากนี้หลักสูตรนี้ยังเป็น Pathway สำหรับการเรียนต่อในหลักสูตร BTEC HND อีกด้วย

หลักสูตรนี้แบ่งออกเป็น General Track (เรียน 3 ชั่วโมงต่อวัน) และ Academic Track (เรียน 5 ชั่วโมงต่อวัน) ซึ่งแต่ละ Track จะใช้เวลาเรียน 6 เดือน

เงื่อนไขการเข้าเรียน

– อายุ 15 ปีขึ้นไปนับตั้งแต่วันที่สมัคร

– ต้องผ่านการเรียนไม่ต่ำกว่า 6 ปีการศึกษาขั้นต้น

– สำหรับ General Track ต้องผ่านการสอบวัดระดับกับทาง Portman ซึ่งเทียบเท่ากับ IELTS 3.0-4.0

– สำหรับ Academic Track ต้องผ่านการสอบวัดระดับกับทาง Portman ซึ่งเทียบเท่ากับ IELTS 4.0-4.5

Certificate in English

หลักสูตรภาษาอังกฤษของ Portman จะแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ตั้งแต่ Beginner ไปจนถึง Advanced มีระยะเวลาเรียนในแต่ละระดับที่ 6 เดือน เรียน 3 ชั่วโมงต่อวัน ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์

GCE ‘O’ Level Preparatory Course (Non-Intensive)

เป็นหลักสูตรการเตรียมตัวเพื่อสอบ Singapore-Cambridge GCE ‘O’ Level Examination เพื่อใช้ในการเข้าเรียน Junior College หรือ Polytechnic ในประเทศสิงคโปร์หรือประเทศอื่นๆต่อไป การสอบนี้จะจัดสอบขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายนถึงพฤศจิกายน และจะประกาศผลประมาณกลางเดือนมกราคมปีถัดไป

หลักสูตรนี้ใช้เวลาเรียนทั้งหมด 2 ปี เปิดเรียนในช่วงเดือนมีนาคมของทุกปี ทำการเรียน 6 ชั่วโมงต่อวัน ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์

เงื่อนไขการเข้าเรียน

– อายุ 14 ปีขึ้นไป

– ต้องจบขั้นต่ำชั้นมัธยมปีที่ 2 ขึ้นไป

– ผ่านการสอบวัดระดับภาษากับทาง Portman

GCE ‘O’ Level Preparatory Course (Intensive)

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรเข้มข้น ใช้เวลาเรียนทั้งหมด 1 ปี เปิดเรียนในช่วงเดือนมีนาคมของทุกปี ทำการเรียน 6 ชั่วโมงต่อวัน ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์

เงื่อนไขการเข้าเรียน

– อายุ 15 ปีขึ้นไป

– ต้องจบขั้นต่ำชั้นมัธยมปีที่ 3 ขึ้นไป

– ผ่านการสอบวัดระดับภาษากับทาง Portman

 

—————————————————————————————————

ค่าเรียน/โปรโมชั่น

ค่าเรียนโดยประมาณของ Portman มีดังรายละเอียดข้างล่างนี้

Edexcel BTEC Level 5 HND = SGD14,000

Preparatory Course for Admission to Government Schools = SGD8,000

IELTS Preparation = SGD5,000 (General Track) และ SGD7,000 (Academic Track)

Certificate in English = SGD3,600

GCE ‘O’ Level Preparatory Course = SGD17,000* (Non/Intensive) และ SGD8,500* (Intensive)

* หากลงเรียนสาขาวิทยาศาสตร์จะมีค่าห้องแล็ปเพิ่มเติมอีก SGD1,700

 

สนใจสอบถามค่าเรียนได้ที่ Smart Globe Education หรือสามารถเปิดดูโปรโมชั่นใหม่ๆได้ในหน้า Promotion

ที่พัก

ประเทศสิงคโปร์มีที่พักให้นักเรียนเลือกอาศัยอยู่หลากหลายรูปแบบ ทั้งนี้ราคาจะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น สถานที่ตั้ง ความต้องการของตลาดในขณะนั้น ชนิดของที่อยู่อาศัย สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆภายในที่พัก และจำนวนคนที่อาศัยด้วย ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าค่าที่พักอาจอยู่ในช่วงตั้งแต่ SGD400-1,500 ต่อเดือน

โฮมสเตย์ เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการมีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตในวิถีทางแบบคนสิงคโปร์ นักเรียนจะได้พักอยู่ในบ้านร่วมกับครอบครัวชาวสิงคโปร์ โดยจะมีการเตรียมอาหารให้ รวมถึงบริการซักรีดก็มักจะรวมอยู่ด้วย

ห้องเช่า นักเรียนสามารถเลือกเช่าห้องได้หลายรูปแบบ ทั้งแบบห้องในคอนโดมิเนียมส่วนตัว ซึ่งจะมีราคาค่อนข้างสูง แต่จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่มากกว่า เช่น สระว่ายน้ำ หรือยิม เป็นต้น หรือหากต้องการทางเลือกที่มีค่าใช้จ่ายต่ำกว่าก็อาจเลือกเป็นแฟลตใจกลางเมืองหรือหอพักนักศึกษา ตามปกติห้องเช่าจะอยู่ได้ 2 คนต่อห้อง แต่ก็มีบางแห่งที่สามารถอยู่ได้ถึง 4 คนต่อห้อง ซึ่งหากในหนึ่งห้องอาศัยกันอยู่หลายคน ก็จะมีค่าเช่าที่ถูกลงค่อนข้างมาก

ทาง Portman ยินดีช่วยจัดหาที่พักให้นักเรียนตามความต้องการมากที่สุด

แผนที่

Portman Institute of Technology ตั้งอยู่ในอาคาร Connection One Tower 3 บนถนน Jalan Bukit Merah

การเดินทางมาที่นี่ค่อนข้างสะดวกและมีหลายทางเลือก ซึ่งที่นี่มีสถานีรถประจำทางอยู่หน้าอาคาร และมีรถไฟ MRT ใกล้เคียงอยู่ 2 สถานี ได้แก่ สถานี Redhill และ Tiong Bahru ซึ่งใช้เวลาเดินมายังอาคารประมาณ 10 นาทีเท่านั้น

 

รูปภาพสถาบัน


Tags: , , , , ,