จัดหาที่เรียน

ช่วยแนะนำและจัดหาที่เรียนที่มีคุณภาพให้ตรงกับ

ความต้องการและงบประมาณของผู้เรียน

จองตั๋วเครื่องบิน

จัดหาตั๋วเครื่องบินราคานักเรียน

สมัครเรียน

ช่วยดำเนินการสมัครเรียนและติดต่อประสานงานในทุกขั้นตอน

-Our services-

ประสานงานระหว่างเรียน

เป็นตัวกลางประสานงานระหว่างนักเรียน ผู้ปกครอง และสถานศึกษา ตลอดการศึกษาในต่างประเทศ

จบครบในที่เดียว ให้คำปรึกษา

และแนะแนวการเรียนต่อต่างประเทศ

บริการฟรีทุกขั้นตอน

รถรับ - ส่งที่สนามบิน

บริการจัดหารถรับ-ส่งที่สนามบิน

จัดหาที่พัก

ช่วยจัดหาที่พักตามความต้องการของผู้เรียน

ยื่น VISA

บริการและให้คำปรึกษาในการเตรียมตัวเพื่อยื่น VISA

ปฐมนิเทศ

จัดปฐมนิเทศก่อนการเดินทางให้กับผู้เรียน

หลักสูตรเรียนต่อต่างประเทศ

 
 

หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษ (English Course)

1. เพื่อพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน

ภาษาอังกฤษให้ดีขึ้นในระยะเวลาอันสั้น

2. สามารถเลือกคอร์สเรียนและระยะเวลาเรียนได้ตามความสมควร

3.มีหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับการเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัย

ให้เลือกเรียน เช่น IELTS, TOEFL, TOEIC เป็นต้น

โรงเรียนมัธยม (High School)

1. เลือกเรียนในโรงเรียนรัฐบาลและเอกชนชั้นนำ

2. เรียนในระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตราฐานสากล

3. โรงเรียนบางแห่งมีทุนการศึกษาให้

หลักสูตรวิชาชีพ (Diploma/Certificate)

1. เน้นการเรียนเชิงปฏิบัติ เพื่อนำไปใช้ในการทำงานจริง

2. มีหลักสูตรยอดนิยมมากมายให้เลือกเรียน

ปริญญาตรี-โท-เอก (Degree)

1. เลือกเรียนในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับโลก

2. มีสาขาวิชาที่หลากหลายให้เลือกเรียน

3. หลายมหาวิทยาลัยมีทุนการศึกษาให้เปล่า

ตัวอย่างสถาบันที่เราเป็นตัวแทน

สถาบันภาษา (Language schools)

EC-logo

Shafston-logo

ILAC-logo

ILSC-logo

Campbell-Logo

oxford-international-english-logo

Discover_English_logo

LSBF-singapore-logo

Greenwich-logo

Anglo-Continental-logo

GSE-logo

ih-logo

Imagine-logo

Ozford-logo

Langports-logo

Academia-logo

LI-logo

Alpadia-logo

IH London-logo

Glasgow-English-logo

ELS-logo

Browns-logo

lsi_logo

Access-logo

esdubai-logo

Lexis-logo

Aspire2-logo

mandarin-house-logo

Language_Schools_New_Zealand_logo

Milner-logo

FLS-logo

Kaplan-logo

Evakona-logo

Phoenix-Academy-logo

Stafford-house-logo

โรงเรียนมัธยมศึกษา (High schools)

ACG-logo

golden_hills_school_district_logo

AGS-logo

Adcote-logo

Cambridge-high-school-logo

dOverbroecks-Logo

St-Edmunds-School-Canterbury-Logo

canterbury-college-logo

Beijing-huijia-logo

Bellerbys-College-Logo

Scots-logo

Burnaby-School-District-logo

ajhs-logo

Chilton-logo

Northcross-Logo

CATS-Logo

Columba-college-logo

Reddam-House-Logo

darfield-logo

gvsd-logo

Long-bay-logo

Lynfield-college-logo

Myddleton-logo

NC-logo

OxSFC-logo

Rangitoto-logo

Sacred-heart-AKL-logo

Samuel_Marsden_Collegiate_School_logo

scarborough-college-logo

Taylors-college-logo

Vernon-logo

waimea-college-logo

Waitakere-logo

สถาบันอุดมศึกษา และสถาบันวิชาชีพ (Higher Education and Vocational Institutions)

university-of-exeter-logo

DMU-logo

UMELB-logo

SCU-logo

Durham-University-logo

VFS-logo

Glasgow-logo

Bangor-logo

XJTLU-logo

TAFE-QLD-logo

Suffolk-logo

York-logo

UAB-logo

USF-logo

QTHC-logo

Worcester-Uni-Logo

NZMA-logo

utas-logo

uva-logo

Greystone-logo

Flinders-Logo

uwe-logo

UWA-logo

UoN-logo

westcliff_logo

university-of-vermont-logo

Fanshawe-logo

University_of_Greenwich_logo

university-of-limerick-logo

University-of-Leeds-logo

University_of_Nottingham-logo

Sheffield-logo

ILAC-college-logo

UH-logo

UEA-logo

TRU-logo

The-University-of-Auckland-logo

Newcastle-logo

Sydney-Uni-Logo

surrey-logo

SFSU-logo

Reading-logo

Le-Cordon-Bleu-logo

Plymouth-logo

MAN-logo

CSU-USA-logo

ONCAMPUS-logo

Okanagan-college-logo

Northumbria-University-Logo

northeastern-university-logo

Niagara-college-logo

Massey-University-Logo

Lund-university-logo

Liverpool-logo

lancaster_logo

AUT-logo

kingston-uni-logo

Kaplan-pathways-logo

Bournemouth_University-logo

INTO-logo

ICMS-logo

gmit-logo

Erasmus_Universiteit_Rotterdam_logo

ANU-logo

Dundee-logo

Ara-logo

Curtin-logo

Aston-logo

Coventry-logo

CSU_Logo

CLU-logo

UP-Education-logo

Bhms_logo

And more...

CANADA

USA

NEW ZEALAND

AUSTRALIA

CHINA

CHINA

CHINA

Singapore

IRELAND

UK

Switzerland

Switzerland

NETHERland

-Events-

 
 

-Testimonial-

หลักสูตรเรียนภาษาอังกฤษ (English Course)

1/17

หลักสูตรมัธยมศึกษา (High School)

1/5

หลักสูตรปริญญาตรี (Undergraduate)

1/11

หลักสูตรปริญญาโท (Postgraduate)

1/15
 

-Our social media-

World Time

Currency

Exchange

Contact us

038-113435, 0099-5539459

@smartglobe

smartglobeeducation

smartglobeeducation

084-5465540, 099-4159965

Copyright © 2012-2020 Smart Globe Education

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White YouTube Icon